Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktiviteter

 

KONFIRMASJON

Informasjon fra kirken lokalt: Brev til neste års konfirmanter sendes ut i mai-juni til alle medlemmer og tilhørige av Den Norske Kirke i Eigersund. Her finner du datoer for konfirmasjon samt andre viktige datoer.

Informasjon fra kirken nasjonalt: I månedsskiftet mars/april sendes brosjyren "Konfirmant 2021" ut til alle som er født i 2006. 

 

PÅMELDING

Du kan melde deg på konfirmasjonsundervisningen digitalt.
Klikk på "påmelding" under den menigheten du tilhører. 

Ingressbilde


 

EGERSUND

 

Påmelding konfirmantundervisning 

Konfirmantblogg Egersund


61442482_2007854879325147_7559031712408141824_n.jpg

Christiane Krahner - kateket
(hovedansvarlig for Egersund-konfirmantene)
 

Konfirmasjonsdatoer

2019 

Lørdag 27. april kl. 12:00

Søndag 28. april kl. 11:00 (Husabø)

Lørdag 11. mai kl. 12:00 (åpent for alle)

Søndag 12. mai kl. 11:00 (Lagård og Hellvik

2020

Lørdag 25. april kl. 12:00

Søndag 26. april kl. 11:00 (Husabø)

Lørdag 9. mai kl. 12:00 (åpent for alle)

Søndag 10. mai kl. 11:00 (Lagård og Hellvik)

2021

Lørdag 24. april kl. 12:00

Søndag 25. april kl. 11:00 (Husabø)

Lørdag 8. mai kl. 12:00 (åpent for alle) 

Søndag 9. mai kl. 11:00 (Lagård og Hellvik)EIGERØY


Påmelding konfirmantundervisning

Konfirmasjonsdatoer

2019: Søndag 12. mai kl. 10:00 og 12:00
2020: Søndag 10. mai kl. 10:00 og 12:00
2021: Søndag 9. mai kl. 10:00 og 12:00 

martin kolstad portrett.jpg

Martin Kolstad er sokneprest både på Eigerøy og på Helleland.
Han har ansvar for konfirmantundervisningen begge plassene.

HELLELANDPåmelding konfirmantundervisning

Konfirmasjonsdatoer
2019: Søndag 5. mai kl. 11:00
2020: Søndag 3. mai kl. 11:00
2021: Søndag 2. mai kl. 11:00


 

Alle 14-åringer som er medlemmer i Den Norske Kirke får tilsendt en brosjyre om kirkens konfirmasjonsopplegg. Konfirmasjon 
kommer av det latinske verbet "confirmare" som betyr "å stadfeste". Tanken bak konfirmasjonen var at konfirmanten skulle stadfeste/ bekrefte det som skjedde i dåpen - at man fortsatt ville være et Guds barn. De siste årene har man tenkt annerledes om konfirmasjonen. Nå legges vekten på at man undervises i den kristne tro, og at undervisningsperioden avsluttes med en forbønnshandling. Slik sett er konfirmasjonen i dag en forbønnshandling og ingen bekjennelseshandling.

gutter og jenter web1.jpg

Egersund-konfirmanter 2014. Foto: Marie Hansen

4 - konfirmanter fra vår ungdomskor2.jpg

Egersund-konfirmanter 2013. Foto: Svein Anton Hansen