Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kirkestue

Aktiviteter

 
Navn på ny kirkestue ved Helleland kirke er bestemt. Navn og vinner av navnekonkurransen ble presentert på julegudstjenesten-14. 

Menighetsrådet bestemte høsten-14 at det offisielle navnet på bygget skal være:

KIRKESTUE
Helleland menighets- og bedehus


Vinneren av navnekonkurransen ble Karen Sofie Søyland, som vant gavekort på AMFI. 

Menighetsrådet hadde hele 28 navneforslag å velge blant da avgjørelsen ble tatt i menighetsrådsmøte 13. november-14. Les de andre forslagene her

2 bilder.jpg

Foreløbig tegning av Kirkestuen, av Kristiansen & Selmer-Olsen

 
 

.