Eigersund Kirkelige Fellesråd

Sokneprest og Prost

Aktiviteter

ingun med snipp.jpg

Ingun Stokstad Barane

Før Ingun sartet som sokneprest for Egersund menighet (febr.-14) var hun ca 1/2 år kateket i Eigersund. Tidligere har hun vært lærer samt misjonær i Kamerun for NMS. 

Hvilke oppgaver har du som sokneprest?

- Gudstjenester, planlegging og gjennomføring ser jeg på som en kjerneoppgave for en sokneprest: Både langtidsplanlegging i samarbeid med gudstjenesteutvalg, menighetsråd og andre utvalg, planlegging av enkeltgudstjenester med kantor og frivillige. Prekenforberedelser. Jeg har gudstjenester 3 av 4 søndager i måneden, flest i Egersund der jeg er sokneprest, og av og til er jeg i de andre menighetene, som Eigerøy, Helleland, Hellvik. En gang i semesteret er jeg på G2 på Misjonshuset.

De tre prestene her i kommunen/fellesrådområdet deler på en del oppgaver:

Hver tredje uke har jeg begravelser, i gjennomsnitt blir det 2 begravelser pr uke. Da har jeg samtaler med de sørgende og gjennomfører gravferden.

Vi deler også på dåpssamtaler, jubilantbesøk, vielser og andaktsrunder. Ca en gang i måneden har jeg andakt på Lundeåne, Kjerjaneset, Lagård og Tyrigården. En gang i semesteret tilbyr vi nattverd på disse stedene også.

- Jeg har en del av undervisningen for våre ca 100 konfirmanter, blant annet med å være med på leir på høsten.

- Jeg forsøker å komme litt rundt i de forskjellige gruppene/arrangementene vi har i menigheten, som KIA, Simenklubben og ulike trosopplæringstiltak for ulike aldersgrupper av barn og unge.

- Det blir også en del komitearbeid, der vi evaluerer, planlegger, arbeider med strategi og legger tilrette for ulike typer arrangement og møteplasser i menigheten. Dette kan være alt fra å være med å arrangere godhetsdag eller en gudstjeneste med spesielt preg, til rådsmøter der vi skal ta stilling til saker som har med menighetslivet eller organisering av den norske kirken å gjøre.

- Jeg har en del tid på kontoret, der jeg planlegger og forbereder meg til de forskjellige oppgavene jeg skal ha framover. Da synes jeg det er fint og viktig at kontordøren står mest mulig åpen, slik at folk kan komme innom for en prat. Ta gjerne kontakt for samtaler!

- Dette året (2017) har jeg begynt på etterutdanning innen arbeidsveildening. I den forbindelse har jeg noe studiepermisjon og er veileder for en gruppe ca en gang i måneden. Det er kjekt å få mulighet til å utvikle meg og lære mer innen felt som gruppespykologi, konflikthåndtering og verdibasert ledelse.

ingun som prest.jpg

Ingun Stokstad Barane                      Foto: Marit Fimland


Sommerprat med Ingun (2015)

Hvordan vil du beskrive dette siste året i  forhold til utfordringer og gleder i arbeidet?

Nå har jeg vært sokneprest i litt over et år. Dette året har gitt meg mange gode opplevelser og mange utfordringer. Jeg synes det har vært flott å møte folk i alle aldre og livssituasjoner. Jeg er heldig som blant annet får komme rundt og holde andakter på Lagård, Tyrigården, Lundeåne og Kjerjaneset. Det har også vært kjekt å planlegge og holde ulike typer gudstjenester i Egersund, Bakkebø, på Misjonshuset, på Hellvik, Helleland og Eigerøy. I tillegg har jeg hatt noen vielser, mange begravelser og mange møter, besøk og samtaler med folk. Det er en veldig variert jobb jeg har fått, som både kan være givende og krevende! Da er det godt at jeg er med i en fin stab som fungerer godt sammen.

Jeg har blitt litt kjent rundt omkring i Dalane prosti også. Setter pris på kontakt med de andre kirkesamfunnene og forsamlingene i Egersund, med fellesmøtene i vår som et høydepunkt.

Hva bringer denne sommeren og hvordan forbereder du deg på et nytt arbeidsår?

Jeg håper det blir noen litt roligere uker på jobb denne sommeren før jeg går ut i ferie i slutten av juli. Men, selv om det er sommer skal det likevel holdes gudstjenester, det er begravelser og det er vielser. Vi prester i Dalane dekker også opp for hverandre i ferietiden. Det blir derfor ikke mye tid til forberedelser til nytt arbeidsår.

ingun s barane web.jpg

REISETIPS?: I høst skal Ingun besøke Egersund menighet sin vennskapsmenighet i Tallinn. Kanskje lese en bok om severdigheter i Tallinn? Foto: Svein Anton Hansen

Hvilke visjoner og ønsker har du for det nye arbeidsåret? Hvilke prioriteringer gjør du og hva er viktigst?

Mye er allerede lagt av planer for det nye arbeidsåret som ligger foran. Jeg gleder meg blant annet til menighetstur til vår vennskapsmenighet i Mustamae, Tallinn, i september. Jeg gleder meg også til en ny gjeng med konfirmanter, høsttakkefest der 5-åringer blir invitert og utdeling av bok til 4-åringer. Det blir også spennende med et nytt menighetsråd i høst, der mange nye skal finne sin plass i råd og utvalg. Høsten venter med mange gleder og utfordringer, mange flotte gudstjenester og møtepunkt med gamle og unge.

Jeg ser at det er viktig for meg å prioritere noen pustehull og hvilesoner midt i en travel tjeneste. Så, jeg kommer fortsatt til å være noe forsiktig med å si ja til oppgaver utenom arbeidstiden. Nå gleder jeg meg til ferie, der jeg kan samle litt krefter og være mye sammen med familien.

Hvilken bok håper du å lese i sommer?

”Glassblåseren fra Murano”. En annen bok jeg anbefaler: ”Svøm med dem som drukner” (Lars Mytting) 


At konfirmantene blir kjent med Gud, kirka og seg selv

Av Svein Anton Hansen, 2013

I høst vil Egersund-konfirmantene bli kjent med en ny kateket – Ingun Stokstad Barane. Hun kom til Egersund denne sommeren og startet 1.august som kateketvikar. Etter 7 år som misjonær i Kamerun og flere år som lærer i Åsnes kommune i Hedmark, flyttet familien til byen mannen Ivar kommer fra. 

- Jeg trengte jo en jobb, og da det ble ledig en undervisningsstilling knyttet til Kirken, så søkte jeg. Ingun som er utdannet teolog fra Misjonshøyskolen i Stavanger sier hun trives med å undervise, spesielt ungdom i den kristne tro. Hun har erfaring fra skolesammenheng i å undervise i religion, tro, etikk og livssyn. – Men når jeg nå kan formidle den kristne tro i kirkelig sammenheng, så kjenner jeg at det inspirerer enda mer. I kirken kan jeg på en mer personlig og direkte måte fortelle om hva en kristen tror på. Her kan jeg gå dypere inn i stoffet og bruke egen tro mer aktivt, enn jeg kan gjøre i den offentlige skolen. Det var noe av grunnen til at jeg søkte stillingen som kateketvikar. 

Fransk og østlandsk

Sammen med mannen Ivar og etter hvert fire barna i alderen 9-17 år, var Ingun misjonær for Misjonsselskapet i Kamerun i 7 år. Her underviste hun på en bibelskole.
– Kirkeveksten er så stor i Kamerun at kirken må utdanne menighetsledere gjennom 2-årig bibelskole i tillegg til de som presteutdannes! Det var min hovedoppgave å undervise disse framtidige menighetsledere.

Så ble det noen år i Solør helt øst i Hedmark, ikke langt fra Ullensaker hvor Ingun er vokst opp. - Jeg var lærer ved den videregående skolen i Solør, mens Ivar var lærer ved Bjerkely Folkehøyskole. Ivar overtok Fotohuset da vi flyttet til Egersund.

 kirkekaffe med kake.jpg

Ingun Stokstad Barane (høyre) og trosopplærer Hedvig Karlsen ønskes velkommen med marispankake i Egersund kirke sist søndag. FOTO: Jørgen Tore Omdal

Hvem og hva liker du best å arbeide med og blant?

- Jeg har nok mest erfaring med eldre ungdommer, unge voksne. Men samtidig trives jeg egentlig med alle aldersgrupper. Når ungdommer begynner å reflektere selv over egen identitet, når vi kan få de gode samtalene – da er det spennende! Her har kirken en mulighet, å gjøre unge mennesker bevisste på sin kristne identitet. Å vite hvem man tror på! Å vite hva det betyr å være en kristen, å vite hva det betyr for meg! 

Ingun kan også fortelle at kirken arbeider med et trosopplæringsprosjekt rettet mot de som er ferdig med konfirmasjonen. – Vi har ikke alt på plass ennå, men trosopplærer Hedvig og jeg satser på et samarbeid med Misjonshuset om trosopplæring overfor ungdommer.

Konfirmantarbeidet blir sentralt for deg – hva ønsker du å bidra med?

- For meg er det viktig at konfirmantene blir kjent med Gud, kirka og seg selv. Gjennom undervisning, opplevelser, samtaler og ulike aktiviteter tror jeg de skal oppleve nettopp det. Så er det også viktig at den enkelte konfirmant opplever å bli sett og vite seg elsket av Gud. Å bli verdsatt for den en er, å få mulighet til å stille de spørsmål en ønsker.

Og hva kan konfirmantene glede seg til kommende skoleår?

- Årets konfirmanter kan velge mellom 6 ulike grupper. Sportsgruppe, friluftsgruppe, kreativ gruppe med form og farge, kreativ gruppe med lyd, lys, blogg og foto, sangkorgruppe knyttet til Vår ungdomskor, og tradisjonell gruppe med blant annet filmvisning.

I tillegg blir det som før Lysmesse, Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, leir, gudstjenester og andre fellesaktiviteter.

 ingun barane con dios.jpg
Ingun Stokstad Barane – kateketvikar i Egersund. Her med boken konfirmantene skal bruke. FOTO: Svein Anton Hansen

”Med Gud”

Con Dios som er spansk og betyr ”Med Gud” er tittelen på den boken Egersund-konfirmantene skal bruke. Her tas opp ulike emner i konfirmanttiden på en måte ungdom vil kjenne seg igjen i. Ei bok i ”ukebladstil” med mange bilder, som gjør det spennende å lese.

Når jeg spør Ingun hva hun gleder seg mest til ved jobben, så nevner hun fort møtet med konfirmantene. – Jeg gleder meg til å få følge dem et helt skoleår! I tillegg ser jeg fram til å få mer oversikt over menigheten og trosopplæringsarbeidet.

- Dette med jule-, påske- og pinsevandringer for barneskolen er nytt for meg. Men jeg hører fra andre at det skal være veldig kjekt. Så til jul får jeg nok møte mange 1.klassinger til julevandringer i kirkene.

Å bli formet i og av troen

Hun tenker seg litt om før ordene kommer. Men når de kommer er de vel gjennomtenkte – ordene som beskriver hvem Jesus er for Ingun og hva som har vært med å forme troen hennes.

- Jeg er vokst opp i et kristent hjem. Fra min egen konfirmanttid ble jeg med i et aktivt kristent ungdomsmiljø. Jeg fikk oppgaver, samtidig som jeg også fikk lov til bare å være der og ta imot. Både disippeltreningsskole gjennom Ungdom i Oppdrag og Misjonshøyskolen i Stavanger har vært med å forme min teologi og meg som menneske. Jesus – en venn å snakke med om alt. Han er der, er med i alle livets svingninger. Jesus – en stødig og trygg havn i livet. Jeg kan vite at jeg aldri er alene.

 

.