Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

"Folk-i-Kirken"

 
Den norske kirke skal være en folkekirke. Menighetsbladet lurer på hva folk i folkekirken opplever at kirken betyr for dem og hva de mener kjennetegner gode fellesskap. 

folk-i-kirken.jpg

1. Hva betyr kirken for deg?

2. Hva kjennetegner gode fellesskap?


personer som går i Eigerøy menighet:
 


Marit Klippen marit klippen.jpg

1. Kirken betyr at jeg hører til et fellesskap. Gudstenesten betyr mye for meg. I kirken har jeg et sted for å utvikle troslivet mitt, ha venner, få oppgaver og bli sett. 

2. Gode fellesskap gir meg følelsen av å være: Verdifull, ivaretatt og oppmuntret. Et sted for utvikling og læring. Være menneske sammen med andre mennesker der vi gir hverandre respons.


Nina Karin Grastveit Jakobsen  nina karin grastveit jakobsen.jpg

1. Kirken er en plass å møtes i ro og fred der jeg finner roen og kan delta i fellesskapet. Sang og musikk betyr mye for meg og så setter jeg pris på enkel og klar forkynnelse!


2. Gode fellesskap kjennetegnes av at folk deltar aktivt.  Forholdet mellom menneskene er også viktig: at folk ser hverandre, er snille og oppmuntrende .


Henrik Tønnesen henrik tønnesen.jpg

1. Fredagsklubben.

2. Gir glede og er sosialt. 


Astrid Larsen

1. Kirken er en viktig samlingsplass, fordi her er Guds familie samlet, og her blir jeg bedre kjent med Guds ord, og her koser jeg meg sammen med andre. Det er et viktig fellesskap, en ramme for noe større enn meg selv. Her er jeg er del av noe som ivaretar den spirituelle delen av meg, den delen som nødvendigvis ikke blir ivaretatt i andre sosiale sammenhenger. 

2. At fellesskapet er inkluderende og støttende.  At nye medlemmer blir sett og ivaretatt. At oppgaver er fordelt på flest mulig, slik at en drar lasset sammen. 
 

Aslak Holmen

1. For meg er kirken et utgangspunkt for et kristent fellesskap. 

2. Åpent og inkluderende fellesskap i bevegelse med en synlig relasjon til Jesus. 
 

Cecilie Grastveit Pettersen

1. Kirken er for meg selve symbolet på at Gud er, symbolet for ubetinget kjærlighet. I Bibelen står det at Jesus en gang sa til Peter: På deg vil jeg bygge min klippe, min menighet - altså kirken. Etter denne hendelsen er det så mange mennesker som har kommet til tro på Jesus at det finnes tusenvis av kirker. Det finnes kirker der en minst venter det, i små bygder og høyt oppe i fjellene. I kirken får jeg ro og tid til å tenke over hva som er viktig med og i livet. Her kan jeg samle alle mine tanker, sorger, drømmer, ønsker og håp. 

2. Det gode fellesskap er et sted der jeg ser andre og blir sett av andre. Et sted hvor vi sier ”Hei” til hverandre uten å tenke over at vi bør det – vi bare gjør det, fordi det er slik det er. Et sted der jeg kan komme med mine meninger og tanker uavhengig av om de representerer det samme som flertallet. Et sted hvor jeg kjenner trygghet, tillit og tilhørighet når jeg kommer inn. Og hvor jeg møter andre med det jeg vil at andre skal møte meg med, og er trygg på at ting mottas i beste mening. Et sted hvor menneskene, som hører til der, savner meg når jeg ikke er der. 


Tre personer som går i Helleland menighet:


Kari Hannisdal kari hannisdal.jpg

1. Kirken fyller mange behov for meg. Den er først og fremst en ladestasjon i ei travel tid der det er klar forkynnelse. Vi er heldige som har dyktige prester. De utfyller hverandre på en god måte. Kirken er også et sted der jeg kan ta del i vår rike salmeskatt. Mange salmer er så ordrike og fine, og en kan stadig oppdage noe nytt i dem. De formidler budskapet på en fantastisk måte. Dessuten synes jeg kirken er et naturlig samlingspunkt for de store merkedagene i familien, slik som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser, samt ved våre høytider. 

2. - Den gode samtalen, - Ekte omsorg, - Husfellesskapsgruppene er eksempel på slike fellesskap, og jeg utfordrer flere til å være med i ei husfellesskapsgruppe.

 

Olav Øgreid olav øgreid.jpg

1. Kyrkja og forkynnelsen av Guds ord, bønn, sang og musikk er ein viktig del av mitt liv. Når eg går til kyrkja så tenkjer eg ikkje at dette er ei statskyrkje, og at her er ting som eg ikkje er heilt enig i, men eg tenkjer at dette er bygda sitt Gudshus, og at dette også er mitt hus. Trygve Bjerkrheim har skrive mange sanningsord i sine sanger og dikt. Om sitt forhold til Jesus som sin Herre og Frelsar seier han det slik i ei enkel strofe: «Eg kan ikkje unnvera deg.» Når det gjeld dette å få gå til Guds hus, både kyrkje og bedehus, så passer det for meg å bruka Trygve Bjerkrheim sine ord, og då seier eg: Eg kan ikkje unnvera dette. 

2. Det er eit sjøvransakande og nyttigt spørsmål. Me har fellesskap i ein heim, og me har og andre fellesskap i samfunnet vårt, både innanfor og utanfor kyrkja. I eit godt fellesskap skal ein kjenna seg heime og ein skal også kjenna seg respektert av dei andre i fellesskapet. Omsorg og ærlighet er og ein grunnleggande ting i eit felleskap, og me kan vel seia at det er livsviktig i eit fellesskap at dette fungerer, både blant oss som kjenner kvarandre, men og om ein ukjent skulle vera på leiting etter eit fellesskap. Så har nok dei fleste av oss erfart at når dette skal praktiserast, så kan det nok mislukkast meir enn ein gong. Men det er likevel så viktigt at desse ting alltid må få ha ein plass i tankane våre.

 

Norleiv Gudmestad norleiv gudmestad1.jpg

1. Kirken er stedet for menighetens fellesskapssamling der vi sammen får bekjenne våre synder og vår tro, delta i lovsang og tilbedelse, høre Guds ord forkynt og dele måltidsfellesskapet rundt nattverdbordet. Kirken er også stedet hvor vi tar i mot våre nye medlemmer ved dåpen, stadfester dåpspakten ved konfirmasjon og tar avskjed med våre kjære. 

2. Gode fellesskap kjennetegnes ved omsorg for hverandre, tillit, fortrolighet, hjelpsomhet og ønske om å inkludere andre.

 


3 personer på gudstjeneste i Egersund kirke 23/11-14

 

Johan Aakre johan aakre.jpg

1. Jeg er merkelig uinteressert i både fotball og religion, så for meg er det snakk om historisk følelse og slekters gang. Ser for meg folk gjennom tidene, og så er det jo en estetisk nytelse. Helt klart byens fineste lokale!

2. Selv om folk kan ha privat lykke med hytte, båt og feriereiser, tror jeg at alle trenger stabilt sosialt fellesskap. Mennesker er sosiale av seg, så møtesteder er viktig i både stort og smått. Tilhørighet, at noen kjenner deg, at noen har bruk for deg. De små stundene kan være gylne øyeblikk av fellesskap, men også når vi har allsang på torvet nyttårsaften. Vi må ikke klumpe oss sammen med folk som er kliss like oss selv, men lage fellesskap på kryss og tvers.

 

Ragna Marie Lura ragna marie lura.jpg

1. I likhet med mange andre har jeg alltid hatt behov for et sted å høre til. Jeg har vært heldig og følt meg hjemme i kirken helt fra jeg som tenåring sang i kor, og hadde fast oppdrag som forsanger ved gudstjenester. Kirken er mitt andre hjem og et sted der jeg kan høre Guds Ord, delta og oppleve fellesskap. Men viktigst av alt er kirken et sted hvor jeg stadig blir minnet om hva Jesus har gjort. Denne tryggheten er viktig for meg. Jeg har et sterkt ønske om at kirkerommet skal være et "annerledesrom", der vi får kjenne at det finnes noe som er større enn oss - noe som er Hellig!

2. Først har jeg lyst til å takke for måten dere har tatt imot oss "hytteturister" i Egersund kirke. Vi kjenner oss inkludert i menigheten. Et viktig kjennetegn på det gode fellesskapet er varme. Det er ingen ting som vokser uten varme. Respekt og raushet er også viktig. En menighet består av svært forskjellige mennesker, ikke alle har samme mening, og ofte henger vi oss opp i småting. Kjennetegnet på et godt fellesskap er beskrevet i Bibelen: "Se hvor de elsker hverandre!

 

Paul Tønnessen paul tønnessen.jpg

1. Jeg synes som kristen at det er viktig å være med i et kirkesamfunn. Det å ha en ''lære'' om hva Bibelen, Guds ord, forteller oss, og det å ha en tilknytning til/samhørighet med andre mennesker i et kirkesamfunn og en lokal menighet betyr mye for meg. Selv om det innenfor vår kirke (Den Norske) er forhold som jeg ikke er enige i, så opplever jeg at Egersund Menighet er et godt sted å være. På en gudstjeneste kan jeg falle til ro og samle tankene. Jeg får være i lag med andre troende, - sette ord på det jeg tror på gjennom salmer og trosbekjennelse, - hjelp til å be gjennom bønnene vi har i liturgien, og selvsagt gå til nattverd.

2. Gode fellesskap kan man ha i mange sammenhenger, i hjemmet, på jobben, i foreningen, i menigheten. I et godt fellesskap er det viktig at man får lov å være seg selv, at man kjenner seg verdsatt og verdsetter andre, at man respekterer hverandres ulikheter og uenigheter. Det er også viktig med omsorg for hverandre, og at man kan ha noen å trygt betro seg til når livet er vanskelig. 

 

 
 

.