Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

Kirkeskyss

Til gudstjenestene på Eigerøy og Helleland er det mulighet å få kirkeskyss.

Vi vil takke alle som stiller opp for å bringe andre til gudstjenestene. Samtidig oppfordrer vi flere til å være frimodig med å benytte seg av muligheten for kirkeskyss. Ikke føl at du bryr noen unødvendig med å spørre etter skyss. 

HELLELAND KIRKE Tlf: 51 49 21 13 Ring søndager kl. 09:00-09:30
EIGERØY ARBEIDSKIRKE Tlf. 476 13 289 Ring søndager kl. 09:30-09:45
  (eller 75-90 min. før gudstjenesten starter)
EGERSUND KIRKE Har ikke tilbud om kirkeskyss
Noe midt i mellom dette vil være mer enn godt nok som kirkeskyss!

 

.