Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester Egersund kirke 

- JANUAR, FEBRUAR, MARS -


Om muligheten for dåp

Gudstjenester Hellvik Bedehus, Bakkebø kirke og G2 i Misjonhuset

 

Dato, kl:  6. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd: 

 

Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:

 

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  Kristi åpenbaringsdag 

 

Dato, kl:  13. januar kl. 11:00   
Dåp, nattverd:   
Prest:  Ingun Stokstad Barane
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  2. søndag i åpenbaringstiden

 

Gudstjeneste i Misjonshuset og Hellvik bedehus den 13. januar


Dato, kl:

 20. januar kl. 13:00

Dåp, nattverd:   Dåp
Prest:  Ingun Stokstad Barane
Offerformål:  
Andre innslag:  Forenklet dåpsgudstjeneste
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  3. søndag i åpenbaringstiden


Gudstjeneste i Bakkebø kirke den 20. januar


Dato, kl:  27. januar kl. 11:00 
Dåp, nattverd:   
Prest:  Ingun Stokstad Barane
Offerformål:  
Andre innslag:  Misjonsgudstjeneste, Kor: Amazing
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  4. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:  3. februar kl. 11:00  
Dåp, nattverd:   
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:

 

Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  5. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:

 10. februar kl. 11:00

Dåp, nattverd:   
Prest:  Ingun Stokstad Barane
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  6. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:  17. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd:   
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  Såmannssøndag

 

Gudstjeneste i Hellvik bedehus den 17. februar


Dato, kl:  24. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd: 

 

Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:  
Andre innslag:

 

Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  Kristi forklarelsesdag

 

Dato, kl:  3. mars kl. 11:00    
Dåp, nattverd:   
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  Fastelavnssøndag


Gudstjeneste i Misjonshuset den 3. mars


Dato, kl:  10. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd:   
Prest:  Vikar
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  1. søndag i fastetiden

 

Dato, kl:  17. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd: 

 

Gudstjenesteleder:  
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:   
Søndag i kirkeåret:  2. søndag i fastetiden


Gudstjeneste i Hellvik bedehus den 17. mars


Dato, kl:  24. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd:   
Prest:  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål:  
Andre innslag:   
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  Maria budskapsdag 

 

Dato, kl:  31. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd:  
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offermål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  3. søndag i fastetiden