Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kirkestue

Aktiviteter

Hvordan går det med innsamlingen til ny kirkestue på Helleland? 

Pr. 30/06-17 stod det 1.339.797,- på giverkontoen - ca. 25 faste givere gir ca. 8000,- i måneden. Samlet er det siden oppstart i des.-13 kommet inn 1 527 098,- i gaver (187 301,- i utgifter)

Se tegninger av den nye Kirkestuen

* Helleland Bedehus har holdt sitt siste møte

Hva skal Kirkestuen hete?

Givertjeneste

Bibelen oppfordrer oss som kristne til å gi av det vi har fått. Både Jesus selv og andre i Bibelen oppfordrer oss til å gi med glede. Og giverglede har mange på Helleland. Kollekt til menigheten og misjonsorganisasjonene ligger i blodet hos mange. Høsten-13 spurte menighetsrådet hvor mange i Helleland som ville være med på fast givertjeneste eller gi en engangsgave til Kirkestue. Ut fra de svarene menighetsrådet fikk inn, vedtok Helleland menighetsråd å starte innsamling for å få bygget en kirkestue ved Helleland kirke. 

helleland menighetsråd 2016-2019 web.jpg

Helleland menighetsråd (2015-2019) er godt fornøyd med givertjenesten så langt. 

Skattefradrag

Myndighetene gir 27% skattefradrag for gaver mellom 500-25 000,- Dette gir max skattefradrag på 6750,- De som gir gaver til Kirkestuen får eget brev om dette. Gaver til Kirkestuen må merkes med navn på den som gir. Gaver settes inn på konto 3270.23.55426.  

Eigersund Kirkelige Fellesråd driver prosessen framover med å få bygget Kirkestuen. De vil arbeide videre med søknader til kommunen samt tegninger over huset. Helleland menighet vil arbeide videre med givertjenesten. 

 

.