Eigersund Kirkelige Fellesråd

Stillinger ledige

Aktiviteter

Egersund kirkelig fellesråd, nov.-19

Daglig leder Egersund menighet

Eigersund kirkelig fellesråd har en ledig 100 % stilling som er sammensatt av flere deler. I utgangspunktet er fordelingen; daglig leder Egersund menighet 50 %, sekretær for prosten 20% og administrativ del 30 %.

Daglig leder Egersund menighet:

Vi ønsker en person som kan være en pådriver til menighetsutvikling. Vi søker en person som både er visjonær og jordnær, og samtidig er handlekraftig og samarbeidsvillig, og som leter etter muligheter. Stillingen innebærer noe saksbehandling for menighetsrådet og oppfølging av menighetsrådets vedtak. Samordning av arbeidet i menigheten mellom de ansatte, de frivillige og menighetsrådet inngår også. Noe kveldsarbeid må påregnes.

Administrativ del:

Vil bestå av internkontroll/HMS og om mulig dataansvar.

Sekretær:

Er en administrativ del som innebærer arbeid for prosten med personal administrasjon og rapportering, samt post og arkiv.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring og utdanning innen ledelse, gjerne erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • God økonomiforståelse.
 • God framstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Du må være strukturert men samtidig ha endringsvilje.
 • Ta styring og lede.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert.
 • Optimistiske og med glimt i øye.

Vi kan tilby:

 • Variert og spennende arbeidsoppgaver
 • Samlokalisert arbeidsfellesskap med diakon, kateket, organist, prester og merkantilt personale.
 • Et trivelig tverrfaglig arbeidsfellesskap
 • Fleksibilitet i arbeidstid
 • Lønn etter avtale, og medlemskap i KLP
 • Hjelp til å finne bolig
 • Økonomisk bidrag til flytting om nødvendig.

Du må være eller bli medlem i Den norske kirke. Kirkevergen vil være nærmeste overordnede.

Ønsket oppstart er så fort som mulig, men vi venter gjerne på den rette. Noe du lurer på, ta kontakt med kirkeverge Jørgen Tore Omdal, 51463340.

Søknad sendes til Eigersund kirkelig fellesråd, enten i post til Damsgårdsgaten 4A, 4370 Egersund, eller mail til kirkevergen@ekf.no innen 24. november 2019.