Eigersund Kirkelige Fellesråd

Menighetsrådet

Aktiviteter

Menighetsrådet i Eigerøy menighet 2016-2019:

menighetsrådet 15-19.jpg
Øverste rekke: Sissel Skaar, Kjell Håkon Skadberg, Hege Merete M.Jensenius,
Gro Grastveit Sæstad, Kjell Arnt Rasmussen og Thor Erling Sætrevik.

Nederste rekke: Trine Grastveit Viggen, Roar Sætrevik, Marit Klippen, Frode Klippen og Gyrid Espeland

Les møteprotokollene for de 2 siste årene


Gyrid Espeland, leder (Gyrid.Espeland@mattilsynet.no)
Thor Erling Sætrevik, nestleder (tesaetrevik@gmail.com)
Trine Grastveit Viggen
Frode Klippen
Hege Merete M. Jensenius
Gro Grastveit Sæstad
Martin Kolstad (sokneprest) 

Marit Klippen, 1.vara 
Kjell Arnt Rasmussen, 2.vara 
Roar Sætrevik, 3.vara 
Kjell Håkon Skadberg, 4.vara 
Sissel Skaar, 5.vara

Kasserer - Edith Sætrevik 

Medlem av Eigersund Kirkelige Fellesråd 
Frode Klippen og Hege M. Jensenius 
 

Om menighetsrådets oppgaver: 
Menighetsrådet er menighetens øverste organ. Med sine 11 valgte medlemmer (6 faste og 5 vara) skal rådet etter beste evne videreutvikle og bygge menigheten. De tar avgjørelser og valg på vegne av menigheten, og ønsker å skape en menighet der mennesker i alle alder ønsker å komme. Dette får menighetsrådet til sammen med alle de frivillige i menigheten.

Menighetsrådet bidrar i alt fra organisering og gjennomføring av arrangement, til økonomi, dugnader, diakonalt arbeid, utforming av kirken, gudstjenester og planlegging av semesterprogram. Like viktig er oppfølging av frivillige og tilrettelegging.

Samtidig arbeider rådet i stor grad med kirkens profil, innhold, drømmer og ønsker, og strategier. Menighetsrådet har et spesielt ansvar for at kirkens visjon og verdier blir ivaretatt og skaper kulturen som skal oppleves og leves i menigheten.