Eigersund Kirkelige Fellesråd

Voksenarbeid

Aktiviteter

 

Kvinneforeningen i Eigerøy arbeidskirke

Kvinneforeningen har møte den siste mandagen i hver måned kl. 19.30

Leder for kvinneforeningen er Inger Sæstad - 4108 0495