Eigersund Kirkelige Fellesråd

Voksenarbeid

Aktiviteter

 

Hvem er Jesus? Hvorfor og hvordan skal jeg be? Har den kristne troen noe å tilføre min hverdag? Har du lurt på noe av dette, eller har du andre spørsmål du har tenkt på i forhold til Bibelen og kristen tro? Noen ganger kan det være godt å snakke om slike spørsmål flere sammen.
Eigerøy menighet satser på smågrupper.
Eigerøy menighet starter i vår opp med smågrupper der vi ønsker å samtale om trosspørsmål med utgangspunkt i en tekst fra Bibelen. Fordi det å lese i Bibelen sammen med andre, samtale om det vi leser og utfordre hverandre på dette ofte er en god måte både å bli bedre kjent med Bibelen og den kristne troen og å bli bedre kjent med andre i menigheten på.

Hvis du vil delta - ta i så fall kontakt med Martin Kolstad, 51463337, mk@ekf.no

Du er velkommen!