Eigersund Kirkelige Fellesråd

Barn og Ungdom

Aktiviteter


Hver torsdag fra kl 17.00 - 18.00 samles barn under skolealder og foreldre til "Barnetrimmen" på Grendahuset.

Menighetsrådet på Helleland startet i samarbeid med noen foreldre opp barnetrim på Grendehuset på Helleland. Barn og foreldre fikk utfolde seg i den kjekke gymsalen, og mye god energi fikk utløp. En gang pr. mnd hadde ungene med seg mat, og da kom noen fra menighetsrådet for å synge med og fortelle for barna. Dette har vist seg å være et populært tiltak, og en god gjeng samles fremdeles til denne aktiviteten. Ungene får leke og kose seg, og foreldrene kan kaste seg inn i leken eller sette seg ned på sidelinjen og slappe av.


Grendehusets rikholdige gym-utstyr kan brukes til mer en å gymme med. På barnetrimmen ble det brukt til å skape en flott installasjon. Det var ikke så gøy når alt skulle tilbake i skapene igjen.