Eigersund Kirkelige Fellesråd

Voksenarbeid

Aktiviteter

Av Arne Espeland

Kjært barn har mange navn: Smågruppe, cellegruppe, bibelgruppe, samtalegruppe, arbeidsgruppe, osv. Tanken er uansett at en menighet består av enkeltpersoner som alle trenger å høre til og bli sett av andre. I en av verdisetningene for menigheten kommer dette til uttrykk: “Vi ønsker at alle skal finne sin plass i en smågruppe der de kan både gi og få og bidra til kirkens utvikling og vekst.”

 

TILHØRIGHET

Menigheten har mange forskjellige arbeidsgrupper som kvinneforeningen, barnesang, søndagskole, mannfolkklubb, osv. I tillegg er gudstjenesten og andre felles møtepunkter stedet for å føle tilhørighet til storfellesskapet.

 

Det har i lengre tid også vært samtalegrupper som studerer Bibelen og prøver å forstå hva som ligger i den kristne tro og hvilke konsekvenser den får for oss i livene våre. Gruppene er også et sted for å dele gleder og sorger og hjelpe hverandre som medmennesker. I det siste året har det skjedd en gledelig vekst i antall deltakere i disse gruppene; det er nå nesten 50 personer som er med!

 

FINNE OG VOKSE I TROEN

For kristen tro handler ikke bare om “den rette lære”; troen har i høyeste grad veldig mye med livene våre å gjøre. Noen sier at vi viser med handlingene våre hva vi egentlig tror på. Jeg tenker at drømmen måtte være at gruppedeltakelsen førte til det som er uttrykt i to andre av våre verdisetninger:

- “Kirken skal være et fellesskap der mennesker skal finne og vokse i troen på Jesus Kristus og i troen på seg selv.”

- “Vi vil be Gud om at hver enkelt som tar del i menighetsfellesskapet skal finne den plassen og utføre den tjeneste han/hun trives med og som Gud fører den enkelte inn i.”
Lyst til å være med? Ta kontakt med Martin Kolstad eller Gyrid Espeland.

Fellesskap i menigheten. Inger Brit Furuseth, Astrid Hovland, Aud Tove Hovland og Roy Laren

Fellesskap, viktig i menigheten. Her representert ved Inger Brit Furuseth, Astrid Hovland, Aud Tove Hovland og Roy Laren fra ”Vi over 60”.