Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter


Gudstjenester Helleland kirke 

- Våren 2018 -

helleland kirke1.jpg

For kirkeskyss ring 51 49 21 13 (Åse og Norleiv Gudmestad)
 

Dato, kl.  Søndag 7. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål

 Menigheten

Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Kristi åpenbaringsdag 

 

Dato, kl.  Søndag 21. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål

 Normisjon

Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  3. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl.  Søndag 4. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Martin Kolstad
Offerformål

 Bibelselskapet 

Andre innslag  6-årsbok
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  Kristi forklarelsesdag

 

Dato, kl.  Søndag 25. februar
   Menighetens årsfest på Landbrukssenteret
Taler  
Offermål  
Andre innslag  Årsmelding, årsregnskap m.m
Kirkekaffe  Ja

 

Dato, kl.  Søndag 4. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp 
Prest  Ingun Stokstad Barane
Offerformål

 Misjonsprosjektet 

Andre innslag  4-årsbok
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  3. søndag i fastetiden 

 

Dato, kl.

 Torsdag 29. mars kl. 19:00

Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål

 Menighetsarbeidet

Andre innslag  
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  Skjærtorsdag 

 

Dato, kl.  Søndag 1. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  1. påskedag 

 

Dato, kl.  Søndag 22. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  En hjelpende hånd
Andre innslag  Samtalegudstjeneste med fest
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  4. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.  Søndag 6. mai kl. 11:00
Dåp, nattverd 

 

Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  Konfirmasjon
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  6. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.  Torsdag 17. mai kl. 10:15
Dåp, nattverd   Nei
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Helleland skolekorps
Andre innslag   
Kirkekaffe  Nei
Søndag i kirkeåret  Grunnlovsdag

 

Dato, kl.  Søndag 20. mai kl. 11:00
Dåp, nattverd  Mulighet for dåp
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Pinsedag

 

Dato, kl.  Søndag 10. juni kl. 11:00 
Dåp, nattverd   
Prest  
Offerformål  Misjonsprosjektet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret

 3. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  Søndag 24. juni kl. 11:00
Dåp, nattverd   Nattverd
Prest  
Offerformål  Menighetsarbeidet
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  Sankthansdagen