Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester Eigerøy arbeidskirke 

- April, mai og juni - 

arbeidskirka, web.jpg

For kirkeskyss ring 476 13 289 søndag kl. 09:30 - 09:45 (75-90 min før gudstjenestestart) 


Dato, kl.  Søndag 1. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp  
Prest

 Martin Kolstad 

Offerformål  Sjømannskirken 
Andre innslag  Aktivitet i kirkestua 
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  1. påskedag 

 

Dato, kl.  Søndag 15. april kl. 11:00
Dåp, nattverd   Dåp
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja 
Søndag i kirkeåret  3. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.  Søndag 29. april kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp, nattverd 
Gudstjenesteleder  Arne Ove Østebrød
Offerformål  Holy Riders
Andre innslag  Sang og tale av Holy Riders 
Kirkekaffe  Kirkemiddag 
Søndag i kirkeåret  5. søndag i påsketiden 

 

Dato, kl.

 Søndag 13. mai kl. 10:00 og 12:00
 Konfirmasjonsgudstjeneste
 

Dåp, nattverd   Ikke dåp og nattverd
Gudstj.leder  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  Lekekrok 
Kirkekaffe  Nei 
Søndag i kirkeåret  3. søndag i påsketiden 

 

Dato, kl.  Søndag 20. mai kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Dåp og nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål  Menigheten
Andre innslag  Henriette Ege synger
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  1. pinsedag

 

Dato, kl.  Søndag 3. juni kl. 11:00   
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp, nattverd
Prest  Kåre Erling Mjølhus 
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  Utdeling Mangabibel
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  2. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.  Søndag 17. juni kl. 11:00 
Dåp, nattverd   Mulighet for dåp, nattverd
Prest  Martin Kolstad
Offerformål  Menigheten 
Andre innslag  
Kirkekaffe  Ja
Søndag i kirkeåret  4. søndag i treenighetstiden