Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester Eigerøy arbeidskirke 

- januar, februar, mars -

arbeidskirka, web.jpg

For kirkeskyss ring 476 13 289 søndag kl. 09:30-09:45
(75-90 min før gudstjenestestart)

 

Dato, kl:  Søndag 13. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd:   
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  2. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:  Søndag 27. januar kl. 11:00
Dåp, nattverd:    
Prest:  Kåre Erling Mjølhus
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  4. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:  Søndag 10. februar kl. 11:00
Dåp, nattverd:   
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  6. søndag i åpenbaringstiden

 

Dato, kl:  Søndag 24. februar kl. 11:00    
Dåp, nattverd:   
Prest:  Ingun Stokstad Barane
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  Kristi forklarelsesdag 

 

Dato, kl:  Søndag 10. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd:   
Gudstjenesteleder:  
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Søndag i kirkeåret:  1. søndag i fastetiden 

 

Dato, kl:  Søndag 24. mars kl. 11:00
Dåp, nattverd:   
Prest:  Martin Kolstad
Offerformål:  
Andre innslag:  
Kirkekaffe:  
Dag i kirkeåret:  Maria budskapsdag