Eigersund Kirkelige Fellesråd

Bakkebø kirke

Aktiviteter


Det nye prosesjonskorset i Bakkebø kirke er en gave fra Kirkeringen.

juli 2010

Til 50-årsjubileet i Bakkebø kirke i mai gav Kirkeringen et eget prosesjonskors. Under Jubileumsgudstjenesten ble det båret inn av Mariann Nilsen i Simenklubben.

–Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på at vi nå har fått prosesjonskorset på plass i Bakkebø kirke, sier Hanne Mjølhus som leder Kirkeringen i Egersund menighet.

 

Kirkeringen

består i dag av 8 damer. – Foreningen ble startet i 1962 av Kalhovd som var prostefrue den gang. I dag samles vi en gang i måneden.

Hanne forteller at de i samlingene har et fokus på hva som kan gjøre Egersund og Bakkebø kirke enda vakrere.

– Vi gir en gave til arbeidet i hvert møte. Og pengene bruker vi blant annet til blomster på alteret under hver gudstjeneste. I tidligere tider hadde gjerne foreningen en årlig basar.

Nå samler de inn penger til restaurering av en 300 år gammel messehagel, et klenodium ifølge lederen av Kirkeringen.

Prosesjonskorset i Bakkebø kirke

 

Lammet

Noen ansatte på kirkekontoret valgte ut motiv for prosesjonskorset. I sentrum av korset finnes et lam. Lammet er et bilde på Jesus. ”Se der Guds lam som bærer verdens synder” som døperen Johannes sa.

- Vi er veldig godt fornøyde med valget av både motivet og selve prosesjonskorset!

 

En ny tradisjon

I den lutherske kirke er prosesjonskors er forholdsvis ny tradisjon. I oppslagsverket Wikipedia kan vi lese: ”I den lutherske kirke bæres korset opp til alteret under starten av gudstjenesten. I den norske kirke bæres alterkorset inn av klokkereneller en annen frivillig foran prosesjoner på de store festdagene, samt ved spesielle anledninger som dåp. Korset blir plassert ved alteret, men har ut over dette ingen spesiell funksjon under gudstjenesten.”