Eigersund Kirkelige Fellesråd

Gudstjenester

Aktiviteter

 

Gudstjenester i Egersund kirke 

- april, mai og juni -


Om muligheten for dåp

Gudstjenester i Hellvik Bedehus, Bakkebø kirke og G2 i Misjonhuset

 

Dato, kl.

 Søndag 1. april kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 Påskedag

 

Dato, kl.

 Søndag 8. april kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 

Prest

 Kåre Erling Mjølhus

Offerformål

 

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 2. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.

 Søndag 15. april kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 

Prest

 Martin Kolstad

Offerformål

 

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Søndag i kirkeåret

 3. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.

 Søndag 29. april kl. 11:00 og 13:00
 Konfirmasjon 

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp/nattverd

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Menighetsarbeidet

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Nei

Søndag i kirkeåret

 5. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.

 Søndag 6. mai kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Dåp, ikke nattverd

Prest

 Kåre Erling Mjølhus

Offerformål

 Brave Heart

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Ja

Søndag i kirkeåret

 6. søndag i påsketiden

 

Dato, kl.

 Torsdag 10. mai kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Ikke offer

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 

Dag i kirkeåret

 Kristi himmelfartsdag

 

Dato, kl.

 Lørdag 12. mai kl. 12:00
 Konfirmasjon   

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Menigheten

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Nei

Søndag i kirkeåret

 --------

 

Dato, kl.

 Søndag 13. mai kl. 11:00 og 13:00

 Konfirmasjon 

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp/nattverd

Prest

 Ingun Stokstad Barane 

Offerformål

 Menigheten

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Nei

Søndag i kirkeåret

 Søndag før pinse

 

Dato, kl.

 Torsdag 17. mai kl. 08:50

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp

Prest

 Kåre Erling Mjølhus

Offerformål

 Menigheten

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Nei

Dag i kirkeåret

 Grunnlovsdag

 

Dato, kl.

 Søndag 20. mai kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Dåp, nattverd m/intinksjon

Prest

 Ingun Stokstad Barane 

Offerformål

 Sjømannskirken

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Nei

Dag i kirkeåret

 Pinsedag

 

Dato, kl.

 Søndag 27. mai kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Dåp, ikke nattverd

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 KIA, Rogaland

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Ja

Søndag i kirkeåret

 Treenighetssøndag

 

Dato, kl.

 Søndag 3. juni kl. 11:00

Dåp, nattverd 

 Nattverd

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Evangeliske sanger i Sør

Andre innslag

 

Kirkekaffe

  Ja

Søndag i kirkeåret

 2. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.

 Søndag 10. juni kl. 18:00

 Pilegrimsvandrings-gudstjeneste 

Dåp, nattverd 

 Ikke dåp, nattverd m/intinksjon

Prest

 Ingun Stokstad Barane

Offerformål

 Utstein Pilegrimsgard

Andre innslag

 Pilegrimsvandring

Kirkekaffe

 Ja

Søndag i kirkeåret

 3. søndag i treenighetstiden

 

Dato, kl.

 Søndag 24. juni kl. 11:00 

Dåp, nattverd 

 Dåp og nattverd 

Prest

 Martin Kolstad

Offerformål

 Menigheten

Andre innslag

 

Kirkekaffe

 Ja

Søndag i kirkeåret

 Sankthansdagen