Eigersund Kirkelige Fellesråd

Diakoni

Aktiviteter

Last ned brosjyren

Hei! Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter driver et omfattende menighetsarbeid. Hver uke blir barn, ungdommer, voksne og eldre berørt av menighetenes arbeid. I glede, i sorg. Ved livets start, ved livets slutt. Hverdag og helg. For at vi kan drive dette omfattende arbeidet er vi glade for å ha mange frivillige medarbeidere med oss. Ja, vi er helt avhengige av frivillige. Vi er glade for de vi har. Samtidig trenger vi nye. Vi håper du kan tenke deg å engasjere deg i menighetenes arbeid, og ber deg fylle ut dette skjemaet.

Skjemaet kan returneres på følgende måter:

- sendes til ”Kirken, Damsgårdsgaten 4a, 4370 Egersund”,

– leveres til en kirkevert eller en prest etter en gudstjeneste,

 

- last ned brosjyren, fyll den ut, og send det som mail til kirkekontoret@ekf.no

Etter en stund vil du bli kontaktet av enten en ansatt ved kirkekontoret eller lederen for den oppgaven du har krysset av for. Skjemaet vil ikke bli brukt til noe annet enn til frivillighets-kartlegging.

 

Vennlig hilsen Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter