Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Gud er den samme

Martin Kolstad, mars-20 

Den siste tiden har vært merkelig. Fra å være noe vi hørte om på nyhetene, har Koronaviruset for alvor rammet landet vårt. Og hverdagen er snudd på hodet. Alle arrangementer og møteplasser blir avlyst eller utsatt. Vi rådes til å holde oss hjemme og ha minst mulig fysisk kontakt med andre.  

Heldigvis er det fortsatt helt greit å ta en telefon. Digitale verktøy som f.eks. Skype og Facetime gjør det fortsatt mulig å se hverandre og møtes, selv om vi ikke er fysisk i samme rom. La oss ta den telefonen og benytte de mulighetene vi har til å holde kontakt med hverandre fortsatt. Det er viktigere enn noen gang.  

Kjenner du at du redd eller bekymret for hvordan dette skal gå? Vi kjenner ikke morgendagen. Men Gud kjenner den. Vi kan komme til ham med alt i bønn. Frykt, bekymringer og annet vi kjenner på. Å be kan utgjøre en forskjell - for Gud kan dét som ikke noe menneske kan.  

Jesus reiste Lasarus opp fra de døde, etter at han hadde lagt i graven i fire dager. De som var vitne til det reagerte med glede og undring. Og mange måtte tenke nytt om hva Gud gjør i vår verden. Nyheten om det som hadde skjedd spredte seg veldig fort.  

Men alle ble ikke glade. Overprestene og fariseerne følte seg truet. De likte dårlig at folk heller hørte på Jesus enn på dem og noen bekymret seg for at romerne skulle oppfatte det som et opprør og slå ned på det. Så de bestemte seg for at Jesus måtte vekk. De ville drepe ham.  

Jesus visste hva de ville gjøre. Og han visste hva som ville skje. Men han visste også at det som skulle skje var nødvendig. Derfor gikk han inn i det med åpne øyne.  

For Jesus tok på seg våre synder. Og da han led og døde på korset, tok han et oppgjør med synden én gang for alle. Så den ikke lenger skulle ha makt over oss. Så den ikke lenger skulle ødelegge liv. Så den ikke lenger skulle ødelegge relasjoner mellom mennesker og mellom mennesker og Gud. Han led for å sette oss fri.  

Jesus er den samme i dag. Han kjenner oss og han kjenner morgendagen. La oss komme til ham med alt som ligger oss på hjertet, så vi – midt i usikkerheten som omgir oss – kan leve med trygghet og glede. Sammen med ham som døde og sto opp for oss.