Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirkestuen er reist

Kirkeverge Jørgen Tore Omdal, des.-19

Nå kan alle se at Kirkestuen tar form. I starten var forandringene merkbare fra dag til dag. Nå som bygget er reist skjer mye av arbeidet innendørs. Bygget er tett og isolering står for tur. Entreprenørene har så smått startet med det innvendige, som trekking av elektriske rør og vannopplegg. Varme er satt på for å tørke ut betong-gulvet. Det er lagt en plan for ferdigstillelse, og den munner ut i at bygget skal være ferdig til overlevering i april. Før den tid skal det graves grøft for både vann, avløp og ny elektrisk tilførselsledning fra E39. Nå før jul vil bygget bli kledd med panel, og kanskje får en tid til å begynne på skiferen på taket. Nå er det basar til inntekt for Kirkestuen denne uken, neste år kan vi ha basar i nytt lokale, det blir topp. «Hedlandsbuen» har gitt masse penger til dette prosjektet, det er vi svært takknemlige for. Like viktig som å ha kontroll på finansene, er at Kirkestuen blir brukt. Håpet er at dette bygget kan være med å skape ny aktivitet på Helleland, både for unge, de midt på treet og for de som har ventet lengst på Kirkestuen. 

22. august 1.jpg

24. september 2.jpg

26. september 1.jpg

17. oktober.jpg

21. oktober.jpg

24. oktober 1.jpg

31. oktober 1.jpg

31. oktober 2.jpg

14. november 1.jpg

14. november 2.jpg

28. november 1.jpg

28. november 3.jpg

 

.