Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Takk til det gamle og velkommen til det nye!

Daglig leder Karen Johanne Hansen, nov.-19

Til avtroppende menighetsråd: En stor takk! til hver enkelt for arbeidet i menighetsrådsperioden som nå er avsluttet. Det viktige arbeidet som menighetsrådene har drevet, føres videre i de nyvalgte rådene i Eigersund. De har startet sitt arbeid med virkning fra 1. november. Alle har hatt konstituerende møter og valgt leder, nestleder og representanter til fellesråd og ulike utvalg og komiteer. Lykke til med et viktig arbeid i menighetene de neste fire årene!

Retningsgivende i arbeidet er visjonsdokumentet som Den norske kirke har vedtatt for årene 2019 – 2021, med tittel: «Mer himmel på jord». Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Vedkjennende – vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen – Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltaking og respekt for mangfold. Tjenende – Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferd og verner om skaperverket. Misjonerende – Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

I perioden 2019-2021 skal vi jobbe for at:

  1. Gudstjenestelivet blomstrer
  2. Flere søker dåp og trosopplæring
  3. Kunst- og kulturuttrykk er en del av kirken sitt liv
  4. Kirken engasjerer seg i samfunnet
  5. Flere finner sin plass i kirkelig arbeid
  6. Kirken har en demokratisk og velfungerende organisasjon
  7. Kirken skaper trygge rom
egersund menighetsråd1.jpg
Egersund menighetsråd f.v: Sokneprest Ingun Stokstad Barane, vara Victoria Tengesdal, Rune Hetland, vara Aud Tove Hovland, Beate Koldal, menighetsrådsleder Roger Rasmussen, Knut Pettersen, Kenneth Pedersen, Paul Nielsen Tønnessen, vara Inger-Turid Wium Jakobsen. Fraværende på bildet er Elisabeth Solbakke og Rolf Skåra. 

helleland menighetsråd1.jpg
Helleland menighetsråd f.v: Sokneprest Martin Kolstad, Per Østebø, Janne Synnøve Søyland Sleveland, Gro Gabrielsen, Bjørn Kåre Grude, menighetsrådsleder Kari JOhanne Melhus, vara Kenneth Nygård, Arne Bjørn Hetland. 


Det ventes et flott bilde også av Eigerøy menighetsråd i fremtiden. 
 

.