Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vigslet til kateket

Eva Sirevåg, nov.-19

Søndag 24. november var en stor dag i menigheten vår. Da ble Christiane Krahner vigslet til kateket og tjeneste i Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter.

Christiane har jobbet i menighetene i flere år allerede, både som trosopplærer og kateket. I høst fullførte hun kateketutdanningen. Tjenesteordningen for Den norske Kirke sier at den som tilsettes som kateket, diakon eller kantor skal vigsles til tjeneste. Selv om det er Fellesrådet som tilsetter, så må biskopen godkjenne den som er tilsatt.

Formaning og forbønn

Biskop Anne Lise Aadnøy sto for vigslingen. Vigslingen skjer etter en forordnet liturgi der biskopen pålegger og formaner kateketen til;

  • å legge fram Guds ord klart og rent i forkynnelse og undervisning 
  • å lære og rettlede menighetens medlemmer så de kan lære Gud å kjenne
  • å selv leve etter Guds ord og trenge dypere inn i den kristne tro 

Etterpå var det Christiane sin tur til å avlegge løfte på at hun ville følge biskopens formaning.

vigsling.jpg

vigsling 2.jpg

Vigslingen ble avsluttet med forbønn for kateketen. Både prost, sokneprest, diakon, trosopplærer, menighetsrådets formann og to kateketer fra bispedømmekontoret deltok i forbønnen som ble ledet av biskopen.

Menigheten fikk også formaning om å huske Christiane i sine bønner og å stå sammen med henne i forsoningens tjeneste.

Kirkemiddag

At Christiane nå er vigslet og får tjenestebrev fra biskopen ble feiret med lapskaus, kake og kaffe på menighetssenteret etter gudstjenesten. Flere benyttet anledningen til å gratulere og overrekke gaver.

Vi ønsker Christiane Kraner lykke til videre i et stort og viktig arbeid blant barn og unge i menigheten vår. 

 

.