Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kandidater til Egersund menighetsråd

1

1 roger rasmussen-001.jpgNavn: Roger Rasmussen

Adresse: Sletteveien, Hellvik

Alder: 57 år

Stilling/tittel: Rådgiver Skatt Utland

Tidligere medl. i menighetsråd? 2009 - 2019

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Leder av Egersund menighetsråd 2015 – 2019.
 • Tillitsvalgt i fagbevegelsen.

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Åndelig og menneskelig utvikling og vekst i Egersund menighet.
 • At menigheten deler evangeliet gjennom ord, nærvær og konkret handling, lokalt og globalt.
 • At menigheten bygger gode fellesskap preget av likeverd, deltakelse, toleranse og respekt for mangfold.

2

2 beate koldal-001.jpgNavn: Beate Koldal

Adresse: Åsaneveien, Egersund

Alder: 24 år

Stilling/tittel: Barne- og ungdomsarbeider

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Trosopplæring
 • Formann i ungdomslag

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Barn og ungdom

3

3 paul tønnessen.jpgNavn: Paul Nielsen Tønnessen

Adresse: Sokndalsveien, Egersund

Alder: 55 år

Stilling/tittel: Håndverker/fagarbeider i Eigersund kommune

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Gudstjenesteutvalget i Egersund menighet.
 • Hageselskapet.
 • Festkomitéen i Egersund menighet.
 • Menighetsrådet.
 • KrF, styre og vara.

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Gudstjenestene.
 • Barn og ungdom.

Evt. annen informasjon:

Konservativ.

4

4 arild thorsen.jpgNavn: Arild Stein Thorsen

Adresse: Granveien, Egersund

Alder: 74 år

Stilling/tittel: Pensjonert elektronikkingeniør

Tidligere medl. i menighetsråd? Vara, mange år siden. 

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Delvis frivillig klokkerarbeid.
 • Solosang i kirke og forsamlingshus.
 • Litt her og litt der!

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Sang og musikk.
 • Folk flest.
 • Lav terskel og høyt under taket.
 • Integrering og empati.

5

Navn: Victoria Tengesdal

Adresse: Reinsdyrveien, Egersund

Alder: 24 år

Stilling/tittel: Miljøarbeider

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Fredagsklubben v/Eigerøy arbeidskirke.
 • Diakoniutvalget i Egersund.

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Fellesskap
 • Trygghet
 • Likeverd

6

6 rune hetland.jpgNavn: Rune Hetland

Adresse: Årstadfjellveien, Egersund

Alder: 45 år

Stilling/tittel: Daglig leder

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Frivillig i Eigerøy arbeidskirke.

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Påvirke til å ufarliggjøre det å være kristen (være en del av et kristens fellesskap) uten å vanne ut budskapet og alvoret det innebærer.

7

7 elisabeth solbakke.jpgNavn: Elisabeth Solbakke

Adresse: Skysskaffarstykket, Egersund

Alder: 59 år

Stilling/tittel: SR. Rådgiver

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Zonta Egersund og omegn
 • Hellvik idrettslag
 • Sons of Norway

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Arbeide for en inkluderende kirke.
 • Beholde tradisjonen.
 • Samarbeid med andre menigheter.
 • Kulturformidling.

8

8 aud tove hovland.jpgNavn: Aud Tove Hovland

Adresse: Kjeld Buggesdate, Egersund

Alder: 60 år

Stilling/tittel: Document Control, Akersolutions Egersund

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Har vært med i Festkomitéen i flere perioder; laget til konfirmantfest, menighetens årsmøte og kirkekaffe.
 • Vært med i Diakoniutvalget.

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Det jeg trives best med er de praktiske oppgavene slik som kirkevert, lage til kirkekaffe etter gudstjenestene, være med på konfirmasjonsfesten og Menighetens årsmøte.

9

9 kenneth pedersen.jpgNavn: Kenneth Pedersen

Adresse: Ruskebakkan, Hellvik  

Alder: 58 år

Stilling/tittel: Eigersund kommune, transportavdelingen

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja, inneværende periode (4 år)

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Idrettsrådet Eigersund, leder i flere år.
 • Hellvik IL og Eiger FK, styreverv, leder Eigersund KrF
 • Fotballtrener, Hellvik IL og Eiger FK.
 • Styret i Hellvik bedehus

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund? 

 • Åpen og inkluderende kirke.
 • Gudstjenester og andre møter som forkynner budskapet med glede og nestekjærlighet, slik at kirkene fylles igjen av mennesker som søker Guds ord.
 • Barne- og ungdomsarbeid.

10

10 rolf skåra.jpgNavn: Rolf Skåra

Adresse: Holan, Egersund

Alder: 68 år

Stilling/tittel: Pensjonist

Tidligere medl. i menighetsråd? Leder 1994-1997. Medlem 1998-2001.

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Medlem Eigersund kommunestyre 1999-2003.
 • Leder Eigersund kommunes råd for funksjonshemmede til 2003.
 • Leder Eigersund kirkelige fellesråd til 1997.
 • Leder «Orgelkomitéen» i Egersund kirke.
 • Mekler i Sør-Rogaland konfliktråd siden 2015.

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Kirken skal være fri og modig. Den skal trøste og refse; lindre og uroe. Den skal være tydelig på sitt evangeliske oppdrag, og samtidig invitere til samtale med andre tros- og livssynssamfunn.
 • Barn, unge og familier må får et eierskap til gudstjenestelivet utover éngangsopplevelser. Det skal arbeides for å skape forståelse og engasjement for at menigheten trenger en sterk medlemsstøttet økonomi. Trosopplæringen skal styrkes i forhold til alle alderstrinn.
 • Egersund kirkes forestående 400-årsjubileum skal være en begivenhet som preger hele jubileumsåret 2023 for kirke og kommune, og gi ringvirkninger for fremtiden.
 • Det kirkelige aktivitets- og kulturtilbudet skal utvides og styrkes med bl.a. «Torsdag i kirken» - et fast ukentlig torsdagstilbud på dag- og/eller kveldstid. Samtidig skal det skapes et kirkemusikalsk miljø med utgangspunkt i gudstjenesten, instrumentalt og vokalt.

Evt. annen informasjon:

 • Menighetens nettside må forbedres til å bli et aktuelt nettsted og nyhetsorgan for menigheten(e).
 • Menighetsrådets møter skal være åpne for alle som tilhører Egersund menighet.

11

11 knut pettersen.jpgNavn: Knut Pettersen

Adresse: Åseveien, Egersund

Alder: 65 år

Stilling/tittel: Avdelingsleder v/ Dalane VGS.

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Politikk
 • Menighetsråd

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Jeg er opptatt av at kirken skal være inkluderende, og møte mennesker i deres hverdagsliv på en åpen og aksepterende måte. Samtidig må kirken være tydelig på sitt budskap og sine verdier.
 • Trosopplæring og konfirmantarbeid er viktig for å gi barn og unge et forhold til kristendommen og det vi tror på. De må se og oppleve at troen er relevant for dem, og at den kan gi dem hjelp til å leve et godt og meningsfullt liv.
 • Jeg er opptatt av en kirke som går inn i sin tid og forsvarer menneskeverd og skaperverk. 

12

12 ingbjørg reistad.jpgNavn: Ingbjørg Reistad

Adresse: Skarpabrådet, Egersund

Alder: 70 år

Stilling/tittel: Pensjonist

Erfaring fra frivillig arbeid/tillitsverv:

 • Diakoniutvalg.
 • Søndagsskole.
 • Div. barnegrupper.

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • Gudstjenesteliv.
 • Diakoni.
 • Trosopplæring/forkynning.

13

13 inger-turid wium jakobsen.jpgNavn: Inger-Turid Wium Jakobsen

Adresse: Fjellstedveien, Egersund

Alder: 60 år

Stilling/tittel: Senior support konsulent, Visma Enterprise AS

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Satsingsområde: Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder kirkelig arbeid i Egersund?  

 • At kirken skal være åpen og inkluderende, og at alle føler seg velkomne i menigheten.
 

.