Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kandidater til Helleland menighetsråd

 

1 kari johanne melhus.jpgNavn: Kari Johanne Melhus

Adresse: Slettebøveien, Helleland

Alder: 51 år

Stilling/tittel: Bonde

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja, dette er min 4. periode

Hvorfor ønsker du å være med i Helleland menighetsråd?

Det er en givende jobb, og man lærer mye om hvordan kirken er på «innsiden».

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder menighetsarbeidet på Helleland?  

  • Ny Kirkestue står høyt på lista.
  • At alle skal bli inkludert i kirka er veldig viktig, og menighetsarbeid generelt.


2 bjørn kåre grude.jpgNavn: Bjørn Kåre Grude

Adresse: Eftelandsvegen, Helleland

Alder: 44 år

Stilling/tittel: Bonde

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja

Hvorfor ønsker du å være med i Helleland menighetsråd?

Bidra til en fortsatt levende kirke og menighet i bygda.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder menighetsarbeidet på Helleland?  

  • Gleder meg til Kirkestuen kommer på plass, dette blir kjekt og til glede for folk i bygda.
  • Alle skal føle seg velkomne i kirken.


3 per østebø.jpgNavn: Per Østebø

Adresse: Årrestadveien, Helleland

Alder: 51 år

Stilling/tittel: Arbeidsleder

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja

Hvorfor ønsker du å være med i Helleland menighetsråd?

For å ha en aktiv menighet på Helleland og få realisert kirkestuen som møtested.


Navn: Kenneth Nygård

Adresse: Hjortveien, Egersund

Alder: 24 år

Stilling/tittel: Maskinfører

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei


Navn: Anita Levang Byberg

Adresse: Hetlandsveien, Helleland

Alder: 53 år


6 ivar sleveland.jpgNavn: Ivar Sleveland

Adresse: Lomelandsveien, Helleland

Alder: 64 år

Stilling/tittel: Maskinfører/gruvearbeider

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja


Navn: Cecilie Ege Aslaksen7 cecilie ege aslaksen.jpg

Adresse: Kjerreveien, Helleland

Alder: 35 år

Stilling/tittel: Fostermor

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Hvorfor ønsker du å være med i Helleland menighetsråd?

Ønsker å bidra i bygda, og komme med innspill.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder menighetsarbeidet på Helleland?  

  • Barn og unge
  • Fellesskap


Navn: Arne Bjørn Hetland

Adresse: Eiaveien, Helleland

Alder: 67 år

Stilling/tittel: Bonde


9 gro gabrielsen.jpgNavn: Gro Gabrielsen

Adresse: Skjerpeveien, Helleland

Alder: 40 år

Stilling/tittel: Fostermor og førskolelærer

Tidligere medl. i menighetsråd? Nei

Hvorfor ønsker du å være med i Helleland menighetsråd?

Jeg ønsker å være med i menighetsrådet fordi jeg ønsker en aktiv menighet på Helleland. En menighet som har rom for alle, uansett alder.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder menighetsarbeidet på Helleland?  

Jeg er mest interessert i arbeidet med barn og unge. Jeg ønsker at de skal ha et tilbud i menigheten her på Helleland, og at en viderefører det arbeidet som menigheten allerede har for barn og unge. Jeg er også opptatt av at den nye Kirkestuen kan bli en møteplass for barn og unge via diverse aktivitetstilbud.


Navn: Sigve Lauvaas

Adresse: Klunglandveien, Helleland

Alder: 68 år

Stilling/tittel: Kirketjener/pensjonist

Tidligere medl. i menighetsråd?


11 janne synnøve sleveland søyland.jpgNavn: Janne Synnøve Sleveland Søyland

Adresse: Slevelandsveien, Helleland

Alder: 48 år

Stilling/tittel: Bonde

Tidligere medl. i menighetsråd? Ja

Hvorfor ønsker du å være med i Helleland menighetsråd?

Nå har jeg nytt godt av Helleland menighet som både barn og voksen. Dette i form av dåp, søndagsskole, diverse utdelinger, konfirmasjoner, og gravferd/sorg. Når jeg så ble spurt om jeg ville stille til valg, så følte jeg at jeg nå kunne gi noe tilbake til menigheten.

Hva er du mest interessert i og opptatt av når det gjelder menighetsarbeidet på Helleland?  

  • Kirkestuen
  • Barn og ungdom
 

.