Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

I kulissene - i Egersund kirke

Eva Sirevåg, juli-19

Har du tenkt over hva som skjer i løpet av en gudstjeneste og hvem som er med og ordner det praktiske? Hvem setter fram blomster på alteret og hvem koker kaffe? Det er mye som skal organiseres og ordnes slik at gudstjenesten blir en fin opplevelse. Prest, organist og klokker er godt synlige i tillegg til at vi hører dem, de er sentrale gjennom hele gudstjenesten.

Kirketjener

Kirketjeneren er ikke like synlig, men har en viktig funksjon gjennom hele gudstjenesten. Før gudstjenesten starter har kirketjeneren sørget for blomster på alteret og tent lys både på alteret og i kloben. Ved dåp passer kirketjeneren på at dåpsvannet blir fylt i dåpskannen og at det har riktig temperatur når det skal helles på små barnehoder. Ved nattverd holder kirketjeneren orden på nattverdsbegrene, at det til enhver tid er nok rene beger. Og sist men ikke minst så er det kirketjeneren som passer på at kirkeklokkene slår når de skal og at det blir riktig antall slag. I Egersund menighet har Beate Koldal og Torunn Djuve ansvar som kirketjenere.

Kirkevert

I tillegg til de ansatte er det alltid med frivillige som gjør tjeneste som kirkeverter. Kirkevertene ønsker deg velkommen når du kommer til kirka og deler ut salmebøker. Dersom det er ofring i benkeradene, er det kirkeverten som har ansvar for å gå med kollektbøssa. Under siste salme før preken deler kirkeverten ut tegnesaker til de barna som ønsker det.

Under nattverden er det kirkeverten sin oppgave å ta oppvasken. Sølvbegrene blir kokt etter bruk og satt klar til neste nattverd.

Når gudstjenesten er slutt, så må kollekten telles opp. Dette er en oppgave som klokker og kirkevert gjør sammen. Når alt er talt opp må begge signerer på at beløpet stemmer.

Til sammen er det ca. 15 frivillige som er kirkeverter fordelt over flere søndager. I tillegg hjelper konfirmantene til med praktiske oppgaver på gudstjenestene sammen med kirkevertene som en del av konfirmasjonsforberedelsen.

PC-team

På noen gudstjenester, først og fremst de som er beregnet på ungdom, brukes prosjektor i stedet for salmebok. En egen gruppe på 3 – 4 datakyndige frivillige har ansvar for at alt fungerer som det skal og at riktig salme og riktig tekst dukker opp på lerretene til rett tidspunkt.

Kaffekoker

Som regel er det kirkekaffe like etter gudstjenesten. Den gjør seg ikke selv. Frivillige fra menigheten har vært i sving lenge før gudstjenesten for å ha kaffen klar og kanskje en kakebit til hver. Det er en fin tradisjon med godt drøs, kaffe og litt å bite i før hver går til sitt.

i kulissene.jpg

Neste gang du kommer til gudstjeneste legger du kanskje litt ekstra merke til de som jobber i kulissene. Og har du lyst til å være med, så har vi bruk for flere.

Da kan du ta kontakt når du er på gudstjeneste eller med kirkekontoret.

 

.