Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

I kulissene - i Eigerøy arbeidskirke

Arne Espeland, juli-19

Søndag 23. juni var det 2. søndag i treenighetstiden. Evangelieteksten var Johannes 3, 1 – 13. Den handler om Nikodemus som kom til Jesus om natten og spurte om hvordan det gikk an å bli født på nytt. Som fariseer var han tydeligvis redd for å bli sett. På Eigerøy har vi mottoet «Se og bli sett» og ønsker å bidra til det gjennom arbeidet. 

Denne gudstjenesten var den siste før vi på Eigerøy tok sommerferie. Neste gudstjeneste er søndag 18. august. I mellomtiden går det an å delta på gudstjenester i Egersund kirke eller i andre kirker.

I en gudstjeneste er det noen som er tydelig tilstede og som alle ser. Søndag 23. juni gjaldt det disse personene:

Prest/liturg: Martin Kolstad

Organist: Alf Georg Østebrøt

Klokkere: Mari Furuseth, Arne Ove Østebrøt og Siri Jorunn Johannessen

Forsangere: Grethe Hjort og Inga Merethe Fjerdingstad

I tillegg var noen personer involvert som viktige bidragsytere mer i bakgrunnen. Akkurat denne søndagen var det ikke søndagsskole, men lekekrok i kirkestua for de som hadde behov for det. De som var mer i kulissene denne søndagen var: 

Kirkeskyss: Torfinn Ege

Lyd: Aslak Holmen

Bilde: Henry Krüger

Kirkekaffe: Ruth Jorunn Jakobsen, Anne Ø. Hetland og Mia Øglend

På denne gudstjenesten var det altså 13 personer som hadde en eller annen form for tjeneste!

Det blir ikke gudstjeneste uten menighet. Alle som kommer er viktige for gudstjenesten. Alle bidrar til fellesskapet og blir velsignet og sendt ut til tjeneste i uka som ligger foran. Gudstjenestene avsluttes med velsignelsen som stammer helt tilbake til Mosebøkene i Bibelen:

Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la si ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

                                             4. Mosebok 6, 24-26

Helt til slutt og før kirkekaffen pleier liturgen å si:

Gå i fred og tjen Herren med glede!

Kirkekaffen er en viktig del av alle gudstjenestene på Eigerøy. Unntaket er julaften og konfirmasjonsgudstjenestene. Mer enn 30 personer bidrar til å bake kaker og forberede kirkekaffen. Her går det an å ta en prat om alt mulig og ta en liten pust i bakken.

Vi tror fellesskap er viktig og ønsker velkommen tilbake til gudstjenestefeiringer på Eigerøy til høsten! Ellers er det absolutt mulig å delta på gudstjenester andre steder i løpet av sommeren!

eigerøy arbeidskirke2.jpg

 

.