Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Søndagstanker – Åndens frukt er godhet

Per Arne Sandvold, juli-19 

I dag har vi kommet til den sjette av Åndens frukt – godhet. Hver første fredag i måneden omtaler vi en ny. Utgangspunktet er følgende sitat fra bibelen: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

Å være gode med hverandre har kanskje flere av oss opplevd som kjennetegnet til et rettskaffent liv. Fra den kristne historien vet vi også at godhet og barmhjertighet var blant de viktigste kjennetegn ved kirken helt fra starten.

Hva sier så Bibelen om dette? Et søk viste 77 treff på ordet «godhet». Tar vi med «god» og «gode» har vi mange flere. Her kan vi lese om godhet fra Gud, oppfordring fra Gud til å vise godhet mot andre mennesker og om godhet i mellommenneskelige relasjoner. Godhet er også brukt som takkeemne over Guds godhet i bønn, og som trøst i livet.

Godhet trenger ikke bare være av det gode. I visse situasjoner kan den gi uttrykk for overlegenhet fra den som gir godhet: «Her kommer gode jeg for å hjelpe stakkars deg». I andre situasjoner kan den virke invaderende; en handling som ikke er ønsket selv om den er velment. Jeg tror ingen av disse tilfellene representerer den godheten bibelen snakker om. Godhet gitt på en naturlig og gjerne spontan eller overraskende måte, og i full respekt for den andre, er den godheten jeg tenker ligger i verset vi innledet med.

Godhet kan være krevende både å gi og motta. Å gi til andre krever noe av meg. Jeg må et øyeblikk se bort fra meg og mine egne behov, og se den andres. Jeg må løfte blikket, se behov og vurdere om jeg har mulighet til å bidra. Å motta godhet krever noe annet. Det kan være flaut, og kanskje skambelagt. De fleste vil jo helst klare det meste selv. Å ta imot noe uten å kunne gjøre gjengjeld, kan også gå på æra løs. Likevel tror jeg det er mulig å finne en måte der godhet gitt i respekt, kan blomstre.

Etter modell fra IMI-kirken i Stavanger har vi gjennomført godhetsdager i Egersund. Her stiller frivillige opp for å utføre praktiske oppgaver for mennesker som har meldt inn behov for hjelp. I løpet av de tre årene vi har holdt på, er det utført 778 dugnadstimer av 83 frivillige i hager og hus til 36 innbyggere. De frivillige kommer slitne, men lykkelige tilbake.

Hvorfor gjør vi dette?

For det første fordi vi i bibelen oppmuntres til å gi godhet med de ressursene vi har.

For det andre fordi frivillig innsats utført sammen, gir fellesskap og glede.

For det tredje skaper godhet takknemlighet, og derav enda mer godhet.


Det mangler ikke på oppfordringer i Guds ord når det gjelder godhet og gode gjerninger. Her skal vi ta med et par av dem:

La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. (Hebr. 10,24)

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. (Ef. 2,10)

 godhet.jpg

Godhetsdagen: Frivillige som utfører praktiske oppgaver for mennesker som har meldt inn behov for hjelp.

God søndag!

 

.