Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Konfirmantene og veien VIDERE

Christiane Krahner, mai-19

Det er alltid et rørende øyeblikk når årets konfirmanter kommer fram til alteret for å ta imot velsignelsen. Litt vemod følger også med siden vi vet at vi ikke lenger vil møte dem så ofte etter konfirmasjonen.

Vitsen om flaggermus i kirketårnet forteller om akkurat det jeg nå tenker på: Tre prester drøfter problemet med alt for mange flaggermus i kirketårnet. Mens to av dem hadde prøvd å fange dem eller å jage dem ut, hadde den tredje en veldig enkel løsning: «Jeg har ingen flaggermus i kirketårnet mitt. Mine fikk tilbud om å døpe og konfirmere seg, og rett etter konfirmasjonen forsvant alle.»

Det er en morsom og tankevekkende vits, samtidig som det godt beskriver mine tanker etter et avsluttet konfirmantår. Klarte vi å nå disse ungdommene? Snakket vi det samme språket? Hvor mye fikk de med seg om at troen er noe som ikke bare foregår under kirketaket, men er en del av vårt liv? Opplevdes vi som troverdig? Stod det vi sa og det vi gjorde i samklang? Hvor inviterende er denne gode gamle damen som vi kaller for Den Norske Kirke for ungdommer?

Det jeg anbefalte fjorårets konfirmanter til i en konfirmasjonstale var: For å forbli i flaggermusens bilde - Lær å fly fra kirketårn til kirketårn for å finne en plass der de føler seg velkomne, godtatt og trygge. Og jeg håper samtidig at de prøver å finne en slik plass her i vår menighet. For eksempel kan de fortsette å holde kontakten med å delta på «VIDERE».

VIDERE er et opplegg med gruppesamlinger hvor ungdommer etter konfirmasjonstiden får mulighet til å fordype seg i tema de er opptatt av, som for eksempel fred, miljø, inkludering, grensesetting, vennskap, tro, Jesus, Gud og mye mer. I tillegg får alle deltakere en kompetansegivende trening for å være ledere i våre forskjellige trosopplærings- og konfirmanttiltak. Det er mye spennende som venter og det kommer til å bli veldig koselig å samles nede i Bakkebø kirke med god mat, gode samtaler og masse sosialt. Jeg gleder meg til at ungdommene er med å bestemme hva de skal gjøre.  

Jeg håper at konfirmantopplegget og konfirmasjonsgudstjenestene opplevdes som et signal for at den gode gamle damen Kirken er klar for forandring, at vi har begynt å tenke nytt, å tenke ungdom og å vise hvor stor pris vi setter på dem.

For noen dager siden ble det sendt invitasjonene til det nye konfirmantkullet. Vi har tenkt nøye gjennom opplegget som skal være interessant, variert, ungdommelig og samtidig overkommelig for alle som driver med fritidsaktiviteter i tillegg. Med dette fant vi ut av at det kunne vært lurt å møte konfirmantene med foreldre/foresatte allerede før sommeren. Derfor ble det satt opp «ÅPEN DAG KONFIRMASJON» der man kan stikke inn Kirkekontoret for å treffe de som er konfirmantledere til neste kull, hente inn informasjon om interessegruppene, stille spørsmål man har på hjertet, få hjelp til påmelding og kose seg med saft, kjeks og kaffe.  Den første «ÅPEN DAG» har vært allerede, den andre skal finne sted torsdag, 6. juni. Da kan alle som er født i 2005 med eller uten foreldre/foresatte ta seg en tur innom kirkekontoret i Damsgårdsgate 4A for å finne ut av alt som følger med konfirmasjonstiden i kirken.

På vegne av konfirmantteamet takker jeg fjorårets konfirmanter og deres foresatte for en hyggelig tid sammen, med mange gode opplevelser! Vi ønsker alle lykke til i framtiden og håper at dette ikke blir en avskjed, men en ny begynnelse for mange. Velkommen til «VIDERE».

Samtidig ønsker jeg velkommen våre nye konfirmanter. Vi gleder oss masse til å treffe dere!

veien videre.jpg

VIDERE: Vi håper konfirmantene finner sin plass i det kristne fellesskap, og ønsker alle velkomne til «Videre» etter konfirmasjonstiden.

 

.