Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Valgliste - Helleland menighetsråd

 

Valgliste for Helleland menighetsråd satt opp i prioritert rekkefølge

Kari Johanne Melhus

Bjørn Kåre Grude

Per Østebø

Kenneth Nygård

Anita Levang Byberg

Ivar Sleveland

Cecilie Ege Aslaksen

Arne Bjørn Hetland

Gro Gabrielsen

Sigve Lauvaas

Janne Synnøve Sleveland Søyland


 helleland kirke, tegning, liten.jpg

Helleland menighet skal velge 6 medlemmer og 5 varamedlemmer, hvor 1. vara samt soknepresten møter fast. Medlemmene blir valgt til å sitte i rådet i 4 år.

Menighetsrådet er den lokale kirkens øverste organ og har ansvar for menighetens virke og arbeid. Husk å bruke din stemme ved kirkevalget 9. september!

 

.