Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Før påsken med Martin

Martin Kolstad, april-19 

Snart er det påske. En tid som for mange betyr rolige dager. Kanskje noen dager på hytten – eller slappe av hjemme og gjøre ting som man ikke får så mye tid til ellers.

For en kristen er påsken mye mer enn det. For den handler om det helt sentrale i kristen tro: Jesu død og oppstandelse. Påsken er en sammenhengende fortelling, der hver dag forteller sin del. Det er fortellingen om hvordan Jesus red inn i Jerusalem og blir hyllet som konge, men i løpet av noen dager snur alt. Han blir tatt til fange og dømt til døden på korset. Men det som kunne vært slutten er bare begynnelsen. Søndag morgen da de kommer for å stelle graven, er den tom. Og i løpet av den dagen og tiden som følger er det mange som treffer Jesus igjen - levende. Ikke bare én eller to, men hundrevis. Og overbevisningen vokser frem: Jesus har stått opp fra de døde!

Så forteller Bibelen oss at dette ikke bare var noe som hendte – det var en grunn til at det hendte. Jesus døde ikke på korset fordi han var uheldig, men fordi vi var heldige. Fordi Gud er altfor glad i oss til å se på at menneskers ondskap og urettferdighet skal gjøre verden til et vondt sted å være. Derfor døde Jesus på korset og tok straffen for det onde vi og alle mennesker har gjort. Så vi kan få tilgivelse og en ny start. Ennå er mye ugjort. For Gud skal gjenopprette alt. Nyskape himmel og jord uten ondskap, urettferdighet, sykdom eller død. Dette ligger ennå foran oss, men påsken ble et vendepunkt. Jesu død og oppstandelse la grunnlaget for det Gud har gjort siden og det han kommer til å gjøre. Og for at vi kan være en del av det. God påske!

img_5314_2_2_2-1832434-11-1456841458132.jpg

 

.