Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Urent vann dreper flere mennesker enn krig!

Arne Espeland, april-19

Kirkens Nødhjelp gjennomfører årlig en fasteaksjon. Tirsdag 9. april kommer Eigerøy konfirmantene på besøk for å samle inn penger til det viktige arbeidet som Kirkens Nødhjelp driver rundt omkring i verden.

Det er laget en egen internettside som forteller mer om årets aksjon: www.fasteaksjonen.no

Her står det blant annet:

«Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. Midler fra fasteaksjonen går blant annet til dette arbeidet.

1 2017 har vi, sammen med lokale partnere, sikret tilgang til rent vann for 2.811.000 mennesker. Ved å sikre tilgang til WASH-fasiliteter bidrar vi med å gi tilgang til grunnleggende rettigheter. For eksempel er det i hovedsak kvinner og jenter, gjerne i skolealder, som har ansvar for å hente vann til familien. Mange jenter dropper av denne grunn ut av skolen fordi de må gå i timevis hver dag for å hente vann.»

Vi bor i Norge der tilgang på rent drikkevann er nærmest ubegrenset. De fleste kan drikke vannet rett fra springen. Kanskje vi burde minne oss på hvor viktig og livsnødvendig vannet er, også for oss? Tørkesommeren 2018 var en påminnelse på at vannet kan være begrenset. Aksjonen minner oss om å ta vare på vårt eget drikkevann: Nedbørsfelt, vannkilder, vannbehandlingsanlegg, ledningsnett og bruken i den enkelte husholdning. Også en anledning til takknemlighet over at vi er heldige som bor i et land med drikkevann til alle. Husk det neste gang du drikker et glass vann!

Dette er slett ikke selvsagt i andre land! Bidrag til arbeid med vann, sanitær og hygiene (WASH) betyr en stor forskjell for de som får hjelp.

En god sak å støtte!

fasteaksjonen.jpg

Bøssebærere: Konfirmantene på Eigerøy kommer tirsdag 9. april, ta vel imot dem!

 

.