Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Prat og mat med Helleland menighetsråd

Stine Wium Jakobsen, feb.-19

Til høsten er det valg, og også Helleland menighetsråd skal velges på nytt. Vi har pratet med både Eigerøy- og Egersund menigheter tidligere, og nå gikk turen til Landbrukssenteret på Helleland for å høre hva de tenker om det å sitte i menighetsråd.  

Hva mener dere er det viktigste området for menighetsrådets arbeid?

Norleiv viser til kirkeloven der det sies at «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet». – Dette omfavner det aller meste i menighetslivet, men jeg tror at spesielt barne- og ungdomsarbeidet er viktig. Det er primært ansatte og frivillige som driver dette, men menighetsrådet har et overordnet ansvar til å vite hva som foregår, å sette inn ressurser der det trengs.

Torunn mener det er viktig å etterstrebe inkludering av flest mulig i menighetens arbeid. Det er stor enighet rundt bordet om å skape åpenhet, og om å ta i mot alle som de er. Karl Inge legger til - Å gi folk i menigheten glede, tilhørighet og meningsfulle gudstjenester- og samlinger. 

Hvilket utbytte har dere hatt av å være medlem av menighetsrådet?

«Jeg har fått god kjennskap til menigheten og dens arbeid, og jeg har fått et større nettverk og blitt bedre kjent med gode personer i menigheten» fortsetter Karl Inge. Bjørn Kåre som heller ikke har vært med i menighetsråd tidligere sier han har lært kirken å kjenne på en annen måte ved å se hvordan ting fungerer fra innsiden. – Jeg har lært mye om hvordan både menighetsråd, fellesråd- og hele systemet fungerer. Her får han støtte fra Torunn som føler hun har fått et helt bilde av hvordan ting fungerer, ved å sitte i menighetsråd. Menighetsrådets leder Kari Johanne skyter inn med hvor imponert hun er over hvor mye frivillige som er engasjerte i menighetsarbeidet. - Dugnadsånden er helt enorm på Helleland!

Hvordan ser dere på muligheten til å rekruttere folk ved valget til menighetsråd 2019?

«Det å rekruttere er ofte vanskelig, uansett hva det er. Folk er opptatt med mange sysler og har travle dager.» sies det. Men etter at menighetsrådet får fundert litt over spørsmålet, ser det ut som den ene etter den andre glimter litt til. «Det må vi se positivt på!» reagerer Torunn. – Når en sitter i menighetsråd, er det mye annet kjekt som følger med. Hun nevner blant annet det å være kirkevert som en positiv opplevelse. Kari er skjønt enig i at det som følger med å være menighetsrådsmedlem er givende arbeid. – Fire år går veldig fort, og det er spennende å få være med å påvirke menighetslivet med de forskjellige sakene som skal opp på menighetsrådsmøtene. Nestleder Per, er igjen inne og berømmer dugnadsinnsatsen i bygda. Bjørn Kåre og Karl Inge slenger seg med. – Det å sitte i menighetsråd kan ikke sammenlignes med vanlig styrearbeid. Her er et helt annet fokus enn i f.eks et idrettslag, og det er noe jeg håper at flest mulig vil få å oppleve. - Arbeidet til menighetsrådet er kjekt og kanskje litt annerledes et annet frivillig eller folkevalgt verv. Det er for mange noe «helt nytt» og en god erfaring å ha med. Rekrutteringen har gode muligheter og jeg tror den kan lykkes.

Det kommer klart frem mellom mimring og latter rundt bordene at denne gjengen har hatt en god tone og et godt samarbeid gjennom menighetsråd perioden. Som sekretær for menighetsrådet kan også jeg skrive under på at det alltid er kjekt å være med på møtene her.

Dersom du- eller noen du kjenner ønsker å sitte i menighetsråd den kommende perioden, er dere hjertelig velkomne til å ta kontakt!

helleland menighetsråd.jpg

Godt lag: Fra venstre rundt bordet ser vi Torunn Birkeland, Janne Synnøve Søyland, Per Østebø, Kari Johanne Melhus, Norleiv Gudmestad, Bjørn Kåre Grude og Martin Kolstad. Sammen med Karl Inge Hyggen danner de Helleland menighetsråd. 

 

.