Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirka er viktig for oss – derfor er vi på laget

Eva Sirevåg, feb.-19

Til høsten skal vi velge nytt menighetsråd. Da har vi som er med nå, hatt en periode på fire år. Vi er blitt utfordret på tre spørsmål som ble diskutert på tirsdagens møte i menighetsrådet.

Hva mener du er det viktigste området for menighetsrådets arbeid?

Menighetsrådets formann Roger Rasmussen, har tenkt nøye gjennom spørsmålet og svarer

- Trosopplæringen. Barn og ungdom er kirkens fremtid. Det er veldig viktig at menighetens barn og ungdom får solide kunnskaper om kristendommen og får erfare kristen tro og liv i praksis. Ingunn S. Barane skyter inn at det er i tråd med vår visjon Kirka ut til barna og barna inn i kirka.

Elsa Synnøve Ødegaard mener det diakonale arbeidet er viktig fordi det favner alt. Andre mener at menighetsrådet må jobbe for å gjøre kirka til en aktiv plass for de kristne. En viktig oppgave for menighetsrådet er å se helheten og legge til rette for både gode trosopplæringstiltak og ulike fellesskap der alle kan føle seg velkomne og hjemme.

Hvilket utbytte har du hatt av å være medlem av menighetsrådet?

Roger svarer at han har hatt et meget godt utbytte av nesten 10 års engasjement i menighetsrådet. «Å være leder av menighetsrådet er det mest meningsfulle vervet jeg kan ha i Egersund. Jeg har fått oppleve folkekirkens store mangfold ved å jobbe med blant annet misjon, innvandrere (Okka venn), vennskapsmenighet, grønn menighet, fellesskapsbygging, godhetsdag, pilegrimsvandringer og fristund i kirken for brukerne av mestringsenheten. Det har også blitt mange gode gudstjenester i løpet av disse årene. I det siste har jeg også hatt gleden av å stemme frem Anne Lise Ådnøy som ny biskop.»

De andre i menighetsrådet er enig i at de har lært mye om hvordan kirka og menigheten drives. I tillegg til det som dreier seg om vår lokale menighet, har vi vært med å behandle flere høringer om kirkas framtid.

Å sitte i menighetsrådet gir større tilhørighet til menighetsfellesskapet. Det kan også være med å skape refleksjon over eget ståsted som kristen. Man blir mer bevisst på alt det arbeidet som skjer gjennom uka i regi av menigheten og hvor viktig det er å ha motiverte og engasjerte både ansatte og frivillige. Ingenting skjer av seg selv. Ved å være med i et underutvalg, som også er en del av det å sitte i menighetsrådet, får vi brukt oss på det vi har interesse for og er gode på. I tillegg blir vi kjent med mange kjekke folk.

Hvordan ser du på muligheten til å rekruttere folk til valget til menighetsråd i 2019?

Som medlem av menighetsrådet kan du være med å påvirke hvordan du vil menigheten skal være. Vi tror det er flere som har lyst å være med å forme kirkas arbeid her lokalt. Vår utfordring er å finne de som vil være med. Roger oppsummerer med at vi i folkekirka har bruk for ulike mennesker med ulike evner og ressurser. 

Så dersom du får en utfordring om å stille til valg gjennom telefon, på mail eller ved å lese dette, så grip muligheten. Menigheten trenger deg!

egersund menighetsråd.jpg

Lystig gjeng: Menighetsrådet består av et godt knippe forskjellige mennesker, som har til felles at de vil bidra til menigheten og kirka. 

 

.