Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Menighetsrådsvalg 2019

Jørgen Tore Omdal, feb.-19

I september 2019 er det valg til menighetsråd. I alle menigheter blir det nedsatt en nominasjonskomité som setter sammen en liste, men det er også mulig for andre å stille lister. Kanskje du vil stille til valg? Som medlem av menighetsrådet har du mulighet å bli med i kirkelig fellesråd.

Hva gjør så fellesrådet?
Kirkelig fellesråd tar seg av administrative og økonomiske oppgaver vegne av soknene. Fellesrådet har 8 medlemmer. To representanter fra hvert menighetsråd, en oppnevnt av kommunestyret og en oppnevnt av biskopen, hos oss er det prosten. Fellesrådet har 6-8 møter i året.

Kirkeloven sier hva fellesrådet skal ha som arbeidsoppgaver…

- Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene/menighetene.
- Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for kirkelig ansatte.
- Fellesrådet har forvaltningsansvar for gravlundene.
- Fellesrådet har forvaltningsansvar for kirkebyggene.

Din kirke, ditt valg
Hvem skal du stemme på? Kanskje på deg selv? Kirken og menighetsrådene har behov for personer som har et engasjement for kirken lokalt, og ikke minst for kirkebyggene og gravlundene.

kirkevalg bilde.jpgGode grunner til å engasjere seg i menighetsråd og fellesråd
- Du kan bidrar til å holde lokalkirken levende.
- Du kan bli del av et kristent fellesskap.
- Du gjør en viktig jobb for fellesskapet.
- Du får innblikk i- og påvirker de demokratiske prosessene i kirken.
- Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke.
- Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger.

En ekstra grunn til å bli med i menighetsråd og fellesråd: I 2023 vil Egersund kirke være 400 år. Dette jubileet vil bli sentralt i den neste fireårs perioden for både menighetsråd og fellesråd. Vi har behov for personer som kan delta i utvalg og organisering av dette jubileet. En plass i menighetsråd og fellesråd vil gi mulighet til å påvirke og jobbe med ideer om jubileet ut i praksis. 

Kan du tenke deg å være med i menighetsråd og fellesråd, men ikke blir spurt av nominasjonskomitéen, vil det være trist. Ikke nøl med å gi et signal kirkekontoret, enten på telefon 51 46 33 30 eller på mail kirkekontoret@ekf.no og kirkevergen@ekf.no.

 

.