Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Et godt samarbeid

Astri og Morten Haug, jan.-19

Egersund menighet samarbeider med Egersund misjonsforening om flere ting i løpet av et år. Et av samarbeidene er det vi kaller for G2 (Gudstjeneste 2).

Dette er en gudstjeneste med nattverd og forenklet liturgi. Det brukes ofte lovsanger til fellessangene. Vanligvis har vi disse i Misjonshuset ca. 3 søndager i halvåret klokken 17. Denne helga blir det i kirken klokken 11, men med samme opplegg og samme deltakere som vi pleier å ha i Misjonshuset.

Men hvem er vi som holder til i Misjonshuset?

Vi er Egersund misjonsforening og har mange bra tilbud til folk i alle aldre:

Mandag holdes gutte- og jenteforening for de som har begynt i første klasse og oppover. Samme dag møtes Misjonskorpset. Her spilles det lystig i et humørfylt korps.

Tirsdag samles Vår ungdomskor. Her er det mye ungdommelig energi.

Onsdag blir det Baluba, med mye barnlig energi. Herlige barn som synger og koser seg.

Torsdag øver Juniorkorpset. Også her er det god stemning og muligheter for å få vist og utviklet sine spilleferdigheter.

Fredag har vi Fredagskoz for 5.-7. klasse og Basement for ungdom.

Lørdag samles UV- ungdomsforeningen til allsidige kvelder og god stemning.

Søndag samles vi til søndagssamling, G2 eller kveldsmøte.

Vi drømmer om et Misjonshus der evner utvikles, potensial oppdages og elskes frem. Hvor nye kommer på banen og blir engasjert i Guds rike. Der forkynnelsen om Jesus er i sentrum og hvor livet med Gud er en del av hverdagen og fellesskapet. Du er hjertelig velkommen, og vi håper å se deg på søndag!

To om G2

Til helga er det G2 i kirka og i den forbindelse har vi spurt 2 stykker i Misjonshuset om hvorfor de går på G2.

eksporter3.jpg

Børge Hetland: Jeg liker formen med enkel liturgi, og i tillegg så trives jeg veldig godt i Misjonshuset, hvor terskelen er lav og takhøyden stor.

Kjetil Bårdsen: Jeg liker G2 gudstjenesten fordi formen passer de fleste aldersgrupper og alle generasjoner får muligheten å ta del i nattverden.

 

.