Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Søndagstanker – Åndelige frukter

Per Arne Sandvold, jan.-19

På hver første fredag i måneden denne våren, skal vi i søndagstankene skrive om de åndelige fruktene. Eller sagt med Bibelens språk; Åndens frukt: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

I første omgang ser vi nærmere på begrepet «Åndens frukt». Hva betyr det? Hva er ånden, og hva er fruktene av den?

Vi sjekket wikipedia, og der er Åndens frukt beskrevet som de egenskaper som blir fremelsket av langvarig kontakt med Den hellige ånd. Men hva er så «Den hellige ånd»? Samme sted står det at Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten i den klassiske kristne tro. Den er betegnelsen på Guds aktive kraft. Mange uvante ord dette, så la oss forsøke å gjøre dette noe mer konkret.

De åndelige fruktene som vi så i utdraget fra bibelen er jo greie å forstå. Vi vet jo sånn omtrent hva de er, og dette er noe vi kan kjenne igjen hos mange mennesker vi møter. Så hva er så spesielt med dem som gjør at vi kaller dem åndelig frukt?

En frukt oppstår ikke av seg selv, den er avhengig av et tilholdssted, tilførsel av næring og gode vekstvilkår i form av lys og varme. Men før den blir en frukt, trenger den å bli befruktet eller skapt ved at noe får kontakt og smelter sammen. Tilblivelsen av en frukt skjer gjennom pollen fra en blomst, av og til ved hjelp av en bie. Næringen kommer fra stammen eller planten som er fruktens tilholdssted, og sol og fuktighet sørger for gode vekstvilkår. Når frukten er moden, kan den høstes.

Hvordan er det med åndens frukt? Den blir skapt ved at Guds ånd, det vi kaller Den hellige ånd får kontakt med mennesket. Menneskets ånd og Guds ånd samarbeider. Dette underet er avhengig av at det barnet som vi nettopp har feiret, fikk vokse opp og ta på seg vår synd på korset. Etter at han sto opp igjen fra det døde, dro han hjem til Gud Far, som sendte oss sin ånd; Den hellige ånd. Stammen for de åndelige fruktene er troen som gir tilhørighet til Gud sammen med andre troende. Og vekstvilkårene er fellesskapet av de troende som samles, leser Guds ord og lovsynger Gud i takk for troen og alt det skapte.

Det skjer noe med oss når vi lar oss eksponere for Den hellige ånd. Vi blir ikke upåvirket når vi får et troens åndedrett som er avstemt med Guds pust, Ånden. Det å leve som kristen er nettopp dette: å leve i takt med Gud og hans åndedrett. Resultatet er at Åndens frukt vokser fram, av og til uten at vi merker det.

rowan-429467_960_7202.jpg

 

.