Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Fullført utdanning!

20181219_100554.jpgDenne nyttårsaften har vår gode kollega Siri Johannessen all grunn til å feire. Før jul satte hun seg på toget til Oslo for å være med på høytidelig avslutning av masterstudiet i diakoni ved VID vitenskapelige høgskole. Vi er både stolte og glade for å gå inn i det nye året med vår ferdig utdannede diakon! 

For oss som ikke er like bevandret i kirkens terminologiske begrep og titler, kan det være på plass med en oppfriskning av feltet før vi fortsetter: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, den er evangeliet i handling, uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Mastergraden hun nå har tatt er bygget på hennes bachelor i sykepleie. I masteravhandlingen hadde hun fokus på inkluderende fellesskap, og hadde problemstillingen: Hvorfor bør, og hvordan kan, diakonen arbeide aktivt som en brobygger for at kirkens fellesskap skal oppleves åpne og inkluderende? For å illustrere problemstillingen hadde hun gjennomført intervjuer med frivillige fra de 3 menighetene i Eigersund, samt brukere innen kommunens omsorgstilbud for mennesker med utfordringer innen rus og psykiatri.

De siste tre årene har Siri jobbet som diakoniarbeider i Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter. Nå kan hun med god samvittighet legge fra seg «arbeider» delen av tittelen, og kalle seg diakon. Hun har mange viktige arbeidsområder, er del av menighetenes lederteam, og arbeider både med menighetsråd, flyktninger, sørgende, psykisk utviklingshemmede, konfirmanter, og rusmisbrukere. Hun arrangerer sorggrupper, har samtaler med mennesker som av ulike grunner sørger, underviser for flyktninger, har en interessegruppe for konfirmanter og er annenhver uke på Fyrlyssenteret. Andre oppgaver er bønnearbeid, å legge til rette for gode møteplasser for alle, og å bistå i gudstjenester med diakonale tema.

Mye av en diakons arbeid er såkalt trosnøytralt, selv om diakoni i sin kjerne skjer i troen på medmenneskelighet slik Jesus gjennom sine handlinger viste. Diakoni er evangeliet i handling. Derfor er det også viktig å bistå menighetene i å vise diakoni og handle diakonalt, slik at man ser menighetsvekst og -trivsel. Diakonen selv kan ikke bære menighetens diakoni.

Siri er opptatt av godt samarbeid med ulike instanser og organisasjoner, og samarbeider blant annet med Egersund frivilligsentral, kommunens palliasjonsteam, Kreftforeningen, flyktningetjenesten ved NAV og sykehjem og sykehus i kommunen. I tillegg er samarbeid med andre diakoner i Stavanger bispedømme viktig, og hun er styreleder for Stavanger stift av Det norske diakonforbund, hvor hun har vært styremedlem de siste 3 årene.

Nå håper vi på vigsling til tjeneste i løpet av for våren!

 

.