Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Min neste… er det han som kom etter meg?

Trine L. Sætrevik, nov.-18

Nestekjærlighet var et viktig tema forrige uke, da en flott gjeng fra 2. trinn hadde lommelykter med og måtte lyse etter reflekser i en mørklagt kirke. Målet var å løse de ulike oppgavene og lære litt om hva det vil si å være synlige for hverandre.

«Refleksløype» er en del av trosopplæringen i Eigerøy arbeidskirke, med fokus på nestekjærlighet og Jesus som verdens lys. Barna har allerede lært om viktigheten av å bruke refleks i vinterstiden. «Hvis vi ikke har refeks er det umulig for biler å se oss!», la flere av barna til, da vi snakket om hvorfor vi måtte bruke refleks nå som det var blitt så mørkt. Noen lurte litt på hvorfor vi snakket om refleks her i kirka, men forstod etter hvert at det å være synlige i trakfikken også kunne ha noe med det å være synlige og gode mot hverandre. Dette er noe av det viktigste Jesus vil lære oss. Barna fikk høre historien om Bartimeus, som var blind og ble utestengt, men at Jesus hjalp ham og ville vise at vi skulle inkludere og vise nestekjærlighet. At du skal «elske din neste som deg selv», var et ukjent begrep. For hvem er «din neste»? Deltakerne hadde mange tanker om dette. Og vi konkluderte med at «min neste» kunne være alt fra naboen, til lærerens hund. 

refleksløype.jpg

Lys i mørket: Barn fra 2. trinn kom til en mørklagt arbeidskirke for å lyse etter reflekser. De funderte over hva nestekjærlighet er, og hva det har med reflekser å gjøre.

 

.