Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Konfirmantlørdag

Ingun Stokstad Barane, okt.-18

Det begynner å nærme seg. På lørdag skal konfirmantene møtes i Egersund kapell og mange er spente. Kapellet ligger midt imellom rekke på rekke med graver. Og tema for dagen er sorg og død. Konfirmantene skal få høre om hva som skjer i en begravelse, se hvordan en kiste ser ut inni og høre om hvordan vi kan møte sorg og død. Og de skal få høre om det kristne håpet om en himmel.

Noen har erfaringer og opplevelser som gjør at de er ekstra spente. Hvordan vil jeg takle dette? Tenk om jeg begynner å gråte, eller ikke orker å være med, og må gå ut en tur for å få luft? Vi er heldigvis mange voksne på plass som kan hjelpe dem som trenger ekstra støtte denne dagen. Og det er helt greit med tårer, det er helt greit å vise følelser.

Vi møter alle sorg og død gjennom livet. Det er jo egentlig det eneste vi vet 100% sikkert med livet, er at vi alle skal dø en gang. Men, noen dør så alt for tidlig, noen dør brått og uventet. Det kan også være utrolig trist når besteforeldre dør, selv om de var syke og gamle. Vi kan aldri garantere at akkurat du og jeg skal bli skånet fra å oppleve død og sorg.

Jeg tenker at det er viktig og riktig med en slik dag for konfirmantene. De kan bli mer trygge på hva som skjer når noen dør, de lærer om sorg og hvordan vi kan møte dem som sørger. At sorgen kan være forskjellig fra person til person, at ingen sørger «feil». Vi forteller dem også at vi som kirke er her for dem hvis de trenger en prat eller ekstra støtte i tunge perioder i livet.

Så synger vi sammen. Vi synger den sangen som mange synger ute på graven i en begravelse: «Så ta da mine hender og før meg frem». Det gir håp å få høre at Gud er med oss og holder oss i hånda gjennom livet, inn til himmelen. Vi er aldri alene, selv ikke i døden.

Tilslutt spiser vi boller og drikker brus. Det er viktig å kose seg litt også! Og kanskje ekstra viktig etter en slik konfirmanttime.

håp2.jpg

Ser du hvilket ord konfirmantene har «skrevet» her? Tips: Noe vi mennesker trenger, spesielt i møte med døden.

 

.