Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Sommerhilsen fra Bjaanes

Reidar Bjaanes, aug.-18

Skulle min sommerhilsen bli like lang som denne sommeren, ja, så vet jeg ikke hvor lang den hadde blitt. Varmen kom tidlig til oss i år og den ser ut til å fortsette. - I det siste har jeg møtt nye mennesker, også fra andre land. Det gode med disse møtene er at vi, på tross av ulikhetene, har kjent på fellesskap. Vi hadde noe viktig sammen. Det gav gjensidig glede! Det er fint å kjenne på samhold selv om en ikke har samme språk.

Møtet med nye mennesker, opplevelsen av samhørighet har fått meg til å tenke på betydningen av fellesskap og samhold i små og store sammenhenger. Hva samhold kan betyd, i gode og onde dager!

Mange folk, også det norske, har opplevd kriser, men så fikk en samtidig se at «det er håp». Kinesernes tegn for krise er todelt; Fare og mulighet. Nå i sommer er det mange som har opplevd krise i forbindelse med den lange varmeperioden. Bøndene mangler fór til dyrene. Skog har brent ned, mennesker blitt evakuert pga. brann. Mange som arbeider på gård opplever stor krise nå. Samtidig hører jeg at de synes det er godt å komme sammen og dele erfaringer med andre som er i samme situasjon som dem. Det gir nye muligheter!

I deler av min oppvekst bodde jeg i Kamerun. Har også senere bodd der noen år sammen med min familie. Her bodde vi sammen med fulanerne, mbumfolket, sangoene, Dii’folket, nizaafolket, perefolket,mambilaene, hausfolket, gbayafolket og mange andre folkeslag med hver sin kultur. For alle var fellesskapet viktig. De nære relasjoner, familien, storfamilien. Det gav en base for trygghet.

Kirken gav en ny forståelse på tvers av ulikhetene. Den skapte «rom» der alle kunne møtes til et større fellesskap, felles forståelse, felles mål, felles håp. Dette betydde mye for den enkelte!

I det kristne fellesskap i Kamerun opplevdes tilhørighet, på tross av ulikheter knyttet til språk og kultur. Et spesielt fellesskap som gav en spesiell glede. Vi fikk være med å synge om dette samholdet, bl.a. gjennom fulani sangen: «KAWTAL don haa nder Jeesu». Kawtal betyr fellesskap. Her sang vi om et godt fellesskap, knyttet til livet med Jesus og med hverandre. Det gav håp!

Slike fellesskap har jeg også opplevd her i Norge sammen med våre nye landsmenn. Vi er ulike, men samtidig har vi noe felles!

Sommertid i Norge er bl.a. forbundet med en spesiell type fellesskap; festivaler. Festivaler er populære. Der oppleves fellesskap knyttet til sang og glede. - Rundt omkring i Norge har tusener denne sommeren også vært samlet til stevner. Her oppleves storfellesskap på tvers av trossamfunn. Stevner med takk og lovsang til Gud, han som gir oss nye muligheter i livet!

Jeg har hatt en fin og god sommer. Kjent på det gode ved å tilhøre en familie og en menighet og et lokalsamfunn! Håper du også har en god sommer. Om du opplever krise, håper jeg likevel du ser den muligheten det gir å høre til en plass! - Nå nærmer det seg oppstart av nytt arbeidsår. I Sokndal menighet starter vi opp med barnefestival og samlingsfest. Ved oppstart av arbeidet vil jeg minne om at det går an å bygge fellesskap selv om vi ikke er enige i alt. Se etter de mulighetene fellesskaper har på din plass. God sommer!

bjaanes 2.jpg

 

.