Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Går det an å trene sjelen?

Arne Espeland, mai-18

veven.jpgSiden 14. februar 2017 er vi fem personer som nå snart har gjennomført «vevkurset» på Eigerøy. Vi har nå kommet til kapittel 47 av tilsammen 52 kapitler av boka «Veven, den store treningsboken for sjelen» av Martin Lönnebo, tidligere biskop i den svenske kirka.

Av praktiske grunner har vi fordelt kapitlene slik: 15 kapitler første halvår 2017, 17 kapitler andre halvår 2017 og 20 kapitler første halvår 2018.

Hvilke erfaringer sitter vi så igjen med?
Det første svaret er nok at vi godt kan tenke oss å gjøre det en gang til. Stoffet dreier seg om refleksjon og indre modning. God tid er derfor avgjørende. Vi har lært noe om verdien av gjentakelse, at alt vi gjør og fyller oss med påvirker oss.

På samlingene har vi sunget salmen Bortom tid og rom og tanke, lest teksten og snakket litt om erfaringene våre. Helt enkelt og lett å gjøre i praksis og av stor betydning i hverdagen for oss som har deltatt. Verdien av å gå langsomt er vektlagt. Kapitlene blir innledet med for eksempel «pust ut uroen, pust inn ydmykheten, les så langsomt.»

Takknemlighet
En annen oppgave som vi som deltakere har gjort i varierende grad er forfatterens oppfordring om å ta «øyedråper» daglig: En oppfordring om å finne noe, stort eller lite, å være takknemlig for hver dag. Å gjøre dette til en jevnlig øvelse er en god vei til å bli bevisst det gode som skjer. Vi har lett for å dyrke negative tanker og opplevelser i større grad enn det å være takknemlig.

Går det an å trene sjelen?
Ja, det går an å øve seg jevnt og trutt også på dette området. På samme måte som for all annen trening er det lurt å praktisere så ofte som mulig. Boka til Martin Lönnebo kan anbefales som en god hjelp i treningsarbeidet!

Vi starter samlingene med en sang skrevet av Heidi Strand Harboe:


Bortom tid og rom og tanke 
finst ein stad der alt er annleis, 
finst ein stad der alt er heilagt,
finst ein stad der Kristus er. 
Nær min trøyte, redde tanke,
nær min draum, min lengt, min styrke,
nær mitt liv og alt eg lever,
det er godt å vera der. 

Gjennom ørsmå hol i dagen, 
får eg venda mine tankar,
ta eit lite steg til sides,
søkja Herren, Han som er. 
Gjennom tause, mørke bøner, 
gjennom lått og gjennom jubel, 
leggja fram for Herren Kristus 
alt det livet som eg ber. 

Når eg pustar, når eg tenkjer, 
når eg ler, og når eg sørgjer.
Finna ørsmå hol i dagen
som gjer Kristus sterk og nær. 
Der eg lever midt i livet –
midt i verda, midt i dagen,
ber eg med meg Kristi kjærleik; 
det er lys og salt eg er. 

Jesus, ver i mine dager,
i alt liv som kjem mot meg. 
Ver i mine glade timar,
mine skjelvande sekund.
La meg leva sterkt og nakent, 
våga sjå og våga høyra,
våga leva midt i livet,
vågå trå på heilag grunn.

 

.