Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Bønn på agendaen

Siri Johannessen, mars-17

I dag er det internasjonal markering av kvinnenes bønnedag. Helt fra 1953 og frem til nå har kvinner og menn kommet sammen på den første fredagen i mars for å be for et særskilt land. I 2018 er landet Surinam, nordøst i Sør-Amerika.

årets kunstverk1.jpgSurinam er et flott og sammensatt land, som i mange tilfeller går foran som gode eksempler. De har blant annet allerede nådd mange delmål av FNs tusenårsmål. Befolkningen er svært sammensatt, og mennesker med ulik religiøs, kulturell og landsmessig bakgrunn lever i harmoni side om side. Moskeen og synagogen i hovedstaden Paramaribo ligger vegg i vegg. Religionsfrihet er nedfelt i grunnloven. Skole og helsevesen er gratis, og det er gode ordninger og regelverk for vern om skaperverk; natur, miljø, mennesker og dyreliv. Likevel er det ikke alltid lette kår for kvinner og barn, og Bibelselskapet ønsker i år å samle inn midler som særlig skal gå til traumebehandling hos barn og unge. Tall for selvmord og stoffmisbruk er bekymringsfullt høye.

Kvinnenes internasjonale bønnedag er et spennende økumenisk prosjekt, både med tanke på de ulike trosretninger i verden som står sammen i bønn, men også med tanke på de ulike trosmiljøene her i Egersund som står sammen om dagen. «Uansett om du er baptist eller katolikk, om du er bestemor eller lillebror, om du bor i Johannesburg eller i Lillesand – denne dagen utgjør vi en global økumenisk bevegelse som står sammen for en positiv endring i verden». Karin Holt, leder av bønnedagskomiteen. Vi takker Herren for de kvinnene som har gått så helhjertet inn i oppgaven med å skrive programmet for 2018 og for hjelpen fra eksperter og kvinnelige prester.

Du er hjertelig velkommen til å være med og markere denne viktige dagen på menighetssenteret i Egersund. Sammen er vi sterke, og bønnen kan bære oss uavhengig av avstand. I tillegg til å kunne lære med om det vakre landet Surinam, vil du også få høre nydelig musikk, og få se bilder av og lytte til reiseskildring fra deltagelse på Medical Ship i Papua Ny-Guinea januar/februar 2018.

 

.