Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Liturgiske farger, hva er det og hvorfor har vi det?

Eva Sirevåg, feb.-18

Åpenbaringstiden er slutt og vi har gått inn i fastetiden. Fasten er tiden fra askeonsdag til og med påskeaften. I år er askeonsdag 14. februar. Vi regner at fastetiden er 40 dager, da er ikke søndagene regnet med. Søndag er festdag. Jesus fastet 40 dager i ørkenen før han startet å virke blant folk. Vår fastetid er en forberedelse til å ta imot påskens budskap.

Fiolett og hvitt

I kirka markerer vi fastetiden med fiolett farge. Når du kommer til gudstjeneste vil presten bære fiolett stola over prestekjolen. Messehagelen og duken på lesestolen har den samme fargen. Fiolett symboliserer forberedelse, oppgjør og sorg. Det er mye dramatikk i tekstene som er knyttet til fastetiden. Vi hører om fristelse, fall og tilgivelse. Så er det tekstene vi kjenner om hvordan Jesus forbereder seg til påsken i Jerusalem, det siste måltidet med vennene sine, hvordan han blir sviktet og til slutt korsfestet.

Midt inne i fastetiden kommer Maria budskapsdag, søndag 18. mars – da er den fiolette fargen byttet med hvitt. Det at Maria fikk budskapet om at hun skulle føde Guds sønn markeres med egen festdag midt inne i fastetiden. I kirken er hvitt symbolet for glede, fest og renhet.

dsc_0062.jpg

Faste fra hva?

Mange av oss forbinder faste med å avholde seg fra å spise i visse perioder. Noen gjør dette for å rense kroppen. For andre er det en kombinasjon av å rense kropp og sjel og vie oppmerksomheten mot høyere makter.

Tidligere var det strenge regler for hva man kunne spise og hva man kunne gjøre i fastetiden.

Fastelavn – de tre siste dagene før fastetiden begynner, var derfor en festtid der det var om å gjøre å spise mye og godt. Så kom askeonsdag og innledet fastetiden. Da ble man tegnet med aske i pannen som et symbol på ydmykhet og at alle en dag skal dø.

I kristen sammenheng i dag er det lite igjen av påbud og regler. Fastetiden dreier seg mer om å få plass til litt stillhet og meditasjon som en forberedelse til påskehøytiden. Hva er det som opptar tid og tanker? Mange bruker denne tiden til å koble ut sosiale medier, se mindre på tv, avstå fra snop eller andre ting som vi kjenner når vi kutter det ut. Fasten handler også om å bry seg om andre. Jesaja sier at vi ikke skal bøye hodet og plage oss selv når vi faster, men dele vårt brød med de som sulter og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.

Kanskje fastetiden kan bli en tid å være mer i kontakt med både Gud og menneskene rundt oss?

 

.