Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hva er egentlig en gudstjeneste?

Ingun Stokstad Barane, jan.-18 

Hver søndag samles en flokk i kirka. Noen har det som vane å gå, andre er kommet for første gang fordi de skal være med i en dåp. Noen møter mange kjente, andre er alene. Noen er ensomme og ønsker at noen skal ta kontakt, andre liker å sitte for seg selv og bare ta imot og lytte til det som skjer i kirka. Men, alle er kommet for å feire gudstjeneste.

Men, hva er egentlig en gudstjeneste? Hva er det de feirer? Og hvorfor akkurat på en søndag? For å ta det siste først: Jesus stod opp fra de døde på en søndag! De første kristne begynte derfor å samle seg hver søndag for å feire Jesu oppstandelse.

I Apostlenes Gjerninger i det Nye Testamentet kan vi lese om de første kristne at de samlet seg i hjemmene, der de holdt seg til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Når nye ble kristne, ble de døpt og ble knyttet til fellesskapet. De første kristne samlet seg altså for å høre på vitnesbyrd og fortellinger fra Jesu ord og liv og lese fra tekster som etter hvert skulle bli den Bibelen vi kjenner i dag, med det gamle og det nye testamentet. De delte brød og vin i et nattverdsmåltid sammen, de sang og ba sammen, de bekjente troen og ble velsignet. De delte på alt og hjalp hverandre med penger og mat. Snart ble de kristne så mange at de trengte større rom for å samles, og kirker ble bygget.

Kristendommen spredte seg ut i alle verdenshjørner og hver søndag samler kristne seg til gudstjenestefellesskap i kirker, andre typer forsamlingshus eller i hjemmene overalt på kloden. Felles for oss alle er at vi kommer sammen for å ha fellesskap med hverandre og med Gud, et fellesskap der vi kan dele og leve ut troen, håpet, gledene, sorgene, utfordringene, ja, alt som livet byr på.

I gudstjenestene som feires i ulike kirkesamfunn over hele verden i dag er det mye som er nokså likt og gjenkjennelig. Det er fordi vi fortsatt holder på mye av de tradisjonene vi har felles, som kommer fra tidlig kristen tid. I våre gudstjenester i dag møtes vi til dåp, lesing fra Bibelen, preken; der Bibelens ord blir tolket og forklart for å vise oss hvem Gud er og hvem vi er, vi ber og synger sammen, vi bekjenner troen, vi samler inn penger til de som trenger hjelp, vi feirer nattverd, vi hører velsignelsen, før vi går ut i hverdagen med forhåpentligvis nytt mot og nye perspektiver på livet. Slik kristne har gjort det i 2000 år.

En gudstjeneste handler kort sagt om å komme sammen som kristne for å feire at Jesus lever! Det handler om å ha et sted og en tid til å stoppe opp fra hverdagen for å møte Gud i et fellesskap med andre som tror på Han. Ja, gudstjenesten blir nesten som en ladestasjon der vi kan fylles av Guds kjærlighet og godhet. Gudstjenesten kan styrke troen, gi nytt håp og gi påfyll til å dele Guds kjærlighet med andre mennesker rundt oss i hverdagen, der vi er i uka som ligger foran oss, i Guds tjeneste. 

gudstjenester3.jpg

Feirer gudstjeneste: Vi har forskjellige måter å feire gudstjeneste på, men felles for alle er at vi kommer sammen som kristne for å feire at Jesus lever!

 

.