Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Åpen sorggruppe

Siri Johannessen, jan.-17

Det inviteres til åpen sorggruppe på menighetssenteret i Damsgårdsgaten 4A ca. 1 gang i måneden. Men hva er åpen sorggruppe?

En sorggruppe eller støttegruppe er et sted hvor mennesker som av en eller annen grunn sørger kan treffes og finne støtte og åpenhet i sorgen. Den er en delegruppe som ledes av en eller to personer med kunnskap om sorgprosesser, og med erfaring fra feltet. Gjennom å delta i gruppen, får deltagerne anledning til å sette ord på følelser og opplevelser, og lytte til hvordan andre opplever sorg. Alle diakonene i Stavanger bispedømme har tilbud om sorggrupper, og samarbeider om dette. Det er et livssynsnøytralt tilbud, og det er alltid gratis.

Sorg er universelt, og det er noe vi alle gjennomgår en eller flere ganger i livet. Vi kan derfor relatere til hverandre, og forstå og støtte hverandre. Relasjonen til den avdøde (ved dødsfall som årsak til sorg), vår personlighet og våre tidligere erfaringer med å mestre vonde hendelser, er avgjørende for hvordan sorgen får sitt utløp hos oss. De aller fleste reaksjoner er naturlige, og selv om livet kjennes vanskelig og vondt, er sorgen ikke farlig. Sorgreaksjoner varierer veldig, og kan være svært ulike. Noen gråter mye, andre lite. Noen føler lettelse, andre føler skyld og skam. Noen får økt appetitt, andre får dårlig appetitt. Noen sover dårlig, andre vil sove store deler av døgnet. Alle reaksjoner er like vanlige, og like naturlige. I en sorggruppe kan du få snakke om hvordan DU har det, og få støtte og bekreftelse på at hverdagen slik den nå er, er helt normal.

En sorggruppe består ofte av de samme medlemmene, som møtes 8-10 ganger i løpet av året. En åpen sorggruppe vil variere i sammensetning, da den er åpen for deltagelse av dem som ønsker det den aktuelle dagen. Deltagerne velger de datoene som passer. Nye kommer til, noen har nok med å komme 1 gang.

Du er hjertelig velkommen til gruppe på menighetssenteret! Første samling våren 2018 er torsdag 11. januar kl. 13:00-14:30. Om du lurer på noe mer, ta gjerne kontakt med diakonarbeider Siri Johannessen på sirij@ekf.no eller mob 408 21 787.  

tealight-2816168_960_7202.jpg

 

.