Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Reformasjonen 500 år

Arne Espeland, nov.-17

Sluttet reformasjonen med Luther eller pågår den fremdeles?

Det ble en interessant og litt springende panelsamtale i Eigerøy arbeidskirke torsdag 23. november ledet av Arnt Olav Klippenberg. Panelet bestod av: Knut Maubach fra den katolske kirke i Stavanger, Håkon Kessel fra Ræge kirke i Sola kommune, John Mong fra Bedehuset i Egersund, Trine Sætrevik og Gyrid Espeland fra Eigerøy menighet. 

Arne Olav Klippenberg innledet med å stille spørsmålet: Hva med denne Luther? Klarer vi å få tak på hva han stod for og hva han betyr for oss i 2017, 500 år etter at han hang opp tesene i Wittenberg?

Panelsamtalen fikk belyst at det fortsatt er spørsmål som skiller: Synet på nattverden, ekteskapet, ritualene osv. Samtidig er det mye som er felles i trosgrunnlaget. Blant annet har den katolske kirke ifølge Maubach beveget seg langt i tiden etter Luther. Det skjedde en stor endring i forbindelse med Det andre Vatikankonsilet på begynnelsen 1960-tallet som førte til at latin ble skiftet ut med morsmålet på katolske messer. Han viste også til betydningen pave Frans har hatt med tanke på å vise et annet ansikt av den katolske kirke. 

Paneldeltakerne ble bedt om å si hvilke teser de ville ha slått opp i 2017.

Gyrid Espeland pekte på at vi fortsatt trenger reformasjon. Troen er den samme, men formene skifter med tiden. Hun ville også kjempe for rettferdighet og miljøvern. Jesus sa at vi skulle elske vår neste som oss selv. Det innebærer respekt for hverandre.

Håkon Kessel mente vi har fått en ny avgud som heter markedskreftene der vi aldri blir gode nok. Han var også mot det særnorske uttrykket «personlig kristen» som han mente vi burde avskaffe.

Trine Sætrevik ønsket et fellesskap som inkluderer alle og er imøtekommende. Kirken burde også gå ut og oppsøke andre på utsiden. Viktig å møte folk med gjerninger og ikke bare ord.

Kirka er menneskene og må henge med i tiden og være relevant.

John Mong var opptatt av det grundtvigske uttrykket «Menneske først – Kristen så». Han mente reformasjon burde handle å gå tilbake til opprinnelsen og lese hva som står i Bibelen.

Knut Maubach mente at det har skjedd store endringer i den katolske kirke siden reformasjonen. Han ønsket at vi etter hvert kan dele nattverdfellesskap på tvers av kirkesamfunn. Internt i den katolske kirke håpet han at det sølibatet kunne være frivillig og at det kunne bli rom for kvinnelige prester. Ellers pekte han på de store utfordringene i verden i dag med store forskjeller mellom fattig og rik. Her burde vi samarbeide på grasrotnivå. 

Til slutt lurte Arnt Olav på hva deltakerne tenkte 100 år frem i tid: Vil kirken være samlende eller vil det (som i Egersund i dag) være mange og mindre menigheter? Et litt vanskelig spørsmål å gi klare svar på. Har vi for mye å velge mellom? Har vi det for godt? 

Noen avsluttende kommentarer:

Håkon Kessel: Vi lever i et mer og mer pluralistisk samfunn der tidligere privilegier faller. Vi må gå fra lov/plikt til lengsel. Jesus ville sannsynligvis gått på uvanlige steder. 

Gyrid Espeland: Troen vil leve. Jesus ville sannsynligvis gått inn i hjemmene våre.

Knut Maubach: Vi må gå mer hos hverandre og snakke hverandre opp.

Trine Sætrevik: Eierskapet til kirka er ikke så sterkt blant de unge i dag. Det er mye å velge mellom.

John Mong: Vi må ikke glemme rettferdiggjørelse ved tro og nåden alene som Luther stod for og som har grunnlaget i Bibelen.

Etter noen innspill og kommentarer fra salen var det tid for prating rundt bordene for de vel 35 fremmøtte. Kvelden ble preget av paneldeltakerne og deres ståsteder. For å skape forståelse er det alltid greit å møtes ansikt til ansikt! Så får tiden vise om det skjer en fortsatt reformasjon! 

luther-1821759_960_720.jpg

 

.