Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Håp

Martin Kolstad, nov.-17

Livet er herlig, er det ikke? Hvis du er sånn som jeg, så kan du svare ja på dette – av og til. Noen dager er herlige. Andre er ikke det. Noen er til og med ikke kjekke i det hele tatt.

Søndag er allehelgensdag. En dag da vi pleier minnes mennesker som har betydd noe i livene våre, men som ikke lever lenger i dag. En dag som kan kalle på savn og vemod.

Likevel er den liturgiske fargen på allehelgensdag hvit. Fargen for fest og glede. For allehelgensdag handler ikke først og fremst om død, men om håp.

Forskning har vist at når livet ikke er herlig – når vi møter kriser, tap og savn – da har håp mye å si. Håp gjør oss bedre rustet til å takle vanskeligheter og gjør livet bedre. Håp gir krefter. Vi trenger håp.  

Kristen tro handler om å leve med håp. Håp for denne dagen – at Gud er her, at han bryr seg om meg og utgjør en forskjell. Samtidig går det kristne håpet lenger enn hverdagen. For det er ikke bare for dette livet. Det er håp som selv ikke døden setter punktum for. Tvert imot – ansikt til ansikt med døden blir håpet større enn noen gang.

Dette tror vi. Det er ikke en tro tatt ut av løse luften. Den bygger på at Jesus sto opp fra de døde. Les fortellingen om Jesus. Undersøk og gjør deg opp en mening – men ikke bestem deg uten å ha undersøkt. At Jesus sto opp fra de døde er grundig bevitnet. Det gir håp – for hverdagen og for evigheten.

håp.jpg

 

.