Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Frelsen er ikke til salgs

Kåre Erling Mjølhus, okt.-17

I forbindelse med feiringen av at det er 500 år siden reformasjonen har vi i høst fire temagudstjenester: 1. Nåden alene, 2. Skaperverket er ikke til salgs, 3. Frelsen er ikke til salgs og 4. Mennesker er ikke til salgs. Luther ønsket å reformere kirken, og hans kamp førte til slutt til brudd med den katolske kirken. Luther ville i utgangspunktet ikke bryte med den katolske kirke. Han pekte på ting som han ønsket å være med på å fornye og forandre. Han utfordret pavens makt og privilegier.

31. oktober er det 500 år siden Luther slo opp sine 95 berømte teser på slottskirken i Wittenberg. Her tar han ett kraftig oppgjør med blant annet avlatshandelen. Fattig bønder kjøpte avlatsbrev med den hensikt å slippe lettere gjennom skjærsilden. Skjærsilden var et forstadium for dommen og menneskene som døde kom først til skjærsilden. Paven hadde behov for penger for å finansiere byggingen av Peterskirken i Rom. Dette behov for penger ble delvis finansiert gjennom salg av avlatsbrev. «Når pengene i kassen klinger sjelen utav skjærsilden springer» var et sitat som tillegges avlatspredikanten Tetzel. Luther tok et kraftig oppgjør med avlatshandelen. Det er ikke mulig å kjøpe seg rett til frelse. Det var viktig for Luther å understreke at vi mennesker ikke kan gjøre oss fortjent til Guds frelse. Dette standpunktet hadde han kommet fram til gjennom en lang og vanskelig prosess. Han strevde for egen del for å bli trygg på å få del i frelsen. Hvordan finne en nådig Gud var en problemstilling som opptok han sterkt. Han ble munk og i klosteret strevde han for å tilfredsstille Guds bud. Men han fikk ikke fred.

I tårnværelset i sitt studiekammer i klosteret i Wittenberg hadde han en opplevelse som siden preget han. Han studerte Romerbrevet og las Romerne 1,16-17. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.»

Dette ble en viktig oppdagelse for Luther. Det gikk opp for han at vi får del i frelsen ved tro på Jesus Kristus. Troen alene ble derfor ett hovedpunkt for Luther. Vi kan ikke gjøre oss fortjent til Guds frelse og vi kan heller ikke kjøpe den gjennom avlatsbrev. Frelsen er kort og godt ikke til salgs, men den gis oss som en gave ved troen på Jesus. Troen alene, skriften (bibelen) alene og nåden alene var og er viktige prinsipp i vår Lutherske kirke.

frelsen er ikke til salgs.jpg

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com - A. and I. Kruk.

 

.