Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Ukens frivillige - Åse Kjosavik Gudmestad

Intervju av Kari Johanne Melhus og Per Arne Sandvold, juni.-17

åse k. gudmestad.jpgHva er dine oppgaver som frivillig?

Jeg er med i klokkertjenesten, forsangergruppa, salmeutvalget og er medansvarlig for kirkekaffe et par ganger i året.


Hvorfor engasjerer du deg som frivillig?

Jeg vil gjerne gi litt av min tid til å hjelpe til under gudstjenesten med de evner og anlegg jeg har. Jeg er glad i å synge og som forsanger ønsker jeg å styrke salmesangen i kirken.

 

Hva mener du er det viktigste i forhold til frivillig engasjement?

For at en menighet skal fungere godt, er det viktig at alle bidrar med noe av det de vil og kan, at alle blir en del av fellesskapet. Frivilligheten er stor i Helleland menighet.

 

Har du noe mål med ditt frivillige engasjement?

Målet med mitt frivillige engasjement er at flere må komme til kirken, trives der og delta i nattverdsmåltidet.


Hva er din bakgrunn i forhold til tro og menighet? 

Jeg vokste opp i et kristent hjem, og begynte tidlig å være med i kristent arbeid i kirke og frivillige organisasjoner.

 

Hvilket utbytte har du av å engasjere deg som frivillig?

Jeg synes det er både kjekt og meningsfullt, det er alltid godt å gjøre noe for andre og vite at det er noen som har bruk for meg. Frivillig arbeid en måte å takke Gud på.

 

.