Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Gudstjeneste uten prest?

Per Arne Sandvold, intervju med Kåre Erling Mjølhus, mai .-17

Å ha gudstjeneste uten prest høres ut til å være en umulighet. Likevel finnes det en ordning som gjør at medlemmer av menigheten kan få tillatelse til å fungere som såkalt «liturg», eller «lek gudstjenesteleder», og dermed kan gjennomføre en gudstjeneste. Noen av dere har antakelig vært på en slik gudstjeneste.

For tiden er det tre personer som er godkjent «lek gudstjenesteleder» i menighetene i Den norske kirke i Eigersund kommune. Det er Arne Espeland og Arne Ove Østebrøt i Eigerøy menighet, og Per Arne Sandvold i Egersund menighet. Disse har av og til gudstjeneste i sine menigheter etter denne ordningen.

Hva går denne ordningen ut på? Ordningen kommer i stand ved at menighetsrådet tar stilling til om det er noen av deres medlemmer som kan være skikket til å lede en gudstjeneste på egen hånd. Det innebærer å ha kunnskap om liturgien dvs. ordningen for gjennomføring av gudstjenesten, og å kunne tolke og legge fram Guds ord på en forståelig måte. Det er med andre ord et stort ansvar. Hvis menighetsrådet finner noen som er egnet og villig, kan rådet søke biskopen om godkjenning. Biskopen kan så oppnevne denne personen. I oppnevningsbrevet står det: «Den leke gudstjenestelederen har til oppgave å lede gudstjenester uten dåp og nattverd etter Guds ord og etter de ordninger som gjelder i vår kirke». Når det gjelder nattverd og dåp, som kalles sakramentene, kan en lek gudstjenesteleder unntaksvis få dispensasjon fra biskopen til å gjennomføre slike handlinger.

wp_20170404_001 (002).jpg

Oppnevningsbrev: Per Arne Sandvold har blitt godkjent av Stavanger biskop til å holde LEK-gudstjeneste i en gitt periode. 


Vi spør prost Kåre Mjølhus hva han tenker om denne ordningen.

  • Hvordan ser du på at vanlige kirkemedlemmer kan lede og gjennomføre gudstjenester?

Jeg ser på det som et verdifullt supplement at enkelte gudstjenester blir ledet av det vi kaller leke gudstjenesteledere.

  • Hva skal til for at et kirkemedlem skal kunne bli oppnevnt til en slik tjeneste?

For å bli oppnevnt til lek gudstjenesteleder må det være et ønske fra den det gjelder. Det må også være et ønske fra menighetsrådet som søker biskopen om å oppnevne vedkommende som lek gudstjenesteleder. De som oppnevnes får et kurs i regi av Stavanger bispedømme.

  • Hva mener du at de tilfører menigheten med sin tjeneste, og hva er erfaringene hos oss?

Jeg tror at de leke gudstjenestelederne kan tilføre menighetene verdifullt supplement og verdifull refleksjon over bibelteksten.  Erfaringene hos oss er positive, slik jeg har inntrykk det er også ellers i bispedømmet.

  • Er det ønskelig at flere i kirken påtar seg en slik tjeneste?

Jeg tror ikke behovet for mange flere leke gudstjenesteledere er stort. Vi ønsker også å avvente hvilke signaler den nye biskopen kommer med om dette.  


 

.